Tìm tài liệu

Hoan thien cong tac lap du an tai Trung tam tu van dau tu va xay dung

Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng

Upload bởi: thachduc39

Mã tài liệu: 247497

Số trang: 77

Định dạng: rar

Dung lượng file: 674 Kb

Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Info

Đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong các hoạt động đầu tư hiện nay. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều các hoạt động đầu tư thiết thực nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội.

Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng được thành lập, đã nỗ lực phấn đấu không ngừng hoàn thiện mình nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ, tư vấn thiết kế có chất lượng ngày càng cao. Và một trong những lĩnh vực tư vấn hàng đầu là tư vấn lập dự án. Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành và tiến hành lập nhiều dự án cho các chủ đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương. Các dự án lập ra đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu tư, em rất vinh dự khi có cơ hội thực tập tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng. Trong thời gian thực tập tại Phòng dự án, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại phòng cùng việc tiếp cận số liệu em đã học hỏi kinh nghiệm thực tế và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về công tác lập dự án. Có thể nói bên cạnh những thành tích mà Trung tâm đã đạt được nhưng bên cạnh đó thì còn một số mặt còn hạn chế cần khắc phục. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác lập dự án, em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng”.

Kết cấu của đề tài:

Chương I: Thực trạng công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng

Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng.

Do hạn chế về thời gian và trình độ nên đề tài của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện. Qua đây em xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị tại Trung tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ em để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: mantranhoai

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 636
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án công ty cổ ...

Upload: anhnguyen1080

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 293
Lượt tải: 4

Một số biện pháp hoàn thiện công tác lập dự ...

Upload: thien_tan791

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty ...

Upload: tinhyeu_hong

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 600
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: luu_xuancuong

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 538
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây ...

Upload: nguyentung227

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 239
Lượt tải: 2

Hoàn thiện công tác quản trị mua hàng tại ...

Upload: tdlctlf

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 278
Lượt tải: 2

Hoàn thiện công tác quản lý đội xây dựng tại ...

Upload: binhtanmai1

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 619
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch thi công ...

Upload: ntminh17

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 459
Lượt tải: 17

Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết ...

Upload: aianhla37

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 360
Lượt tải: 16

Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư ...

Upload: nguyentuanngoc75

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 627
Lượt tải: 16

Công tác lập kế hoạch sản xuất tại C ty CP ...

Upload: lineangel

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 313
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm ...

Upload: thachduc39

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 758
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị kinh doanh
Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng Đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong các hoạt động đầu tư hiện nay. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều các hoạt động đầu tư thiết thực nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội. Trung tâm tư vấn đầu tư và zip Đăng bởi
5 stars - 247497 reviews
Thông tin tài liệu 77 trang Đăng bởi: thachduc39 - 10/05/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/05/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng