Tìm tài liệu

Mot so net ve nguon nhan luc va quan ly nhan luc cua Tong Cong ty Hang khong Viet Nam

Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Upload bởi: hungquanvn

Mã tài liệu: 73471

Số trang: 58

Định dạng: docx

Dung lượng file: 178 Kb

Chuyên mục: Quản trị nhân lực

Info

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation) là một doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng không.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của Đất nước Hàng không Việt nam đ• có những bước phát triển nhanh thể hiện không chỉ ở số lượng hành khách - hàng hoá vận chuyển được, doanh thu tăng qua các năm, chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày càng được nâng cao, đổi mới trang thiêt bị kỹ thuật, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên chức.. Vietnam Airlines ngày càng xứng đáng với vị trí của một h•ng Hàng không Quốc gia giữ vai trò chủ đạo trên thị trường vận tải hành khách nội địa và ngày càng khẳng định vị thế uy tín trong khu vực và trên thế giới. Sự lớn mạnh của h•ng tiêu biểu cho sự phát triển của nền kinh tế Đất nước trong giai đoạn đổi mới.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Khái quát về Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Chương II: Một số nét về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong những năm qua

Chương III: Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Chương IV: Phương hướng và nhiệm vụ trong những năm tới

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Báo cáo thực tập tổng hợp

  Lời nói đầu

   

      Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation) là mét doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng không.

       Trong những năm qua cùng với sự phát triển của Đất nước Hàng không Việt nam đã có những bước phát triển nhanh thể hiện không chỉ ở số lượng hành khách - hàng hoá vận chuyển được, doanh thu tăng qua các năm, chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày càng được nâng cao, đổi mới trang thiêt bị kỹ thuật, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên chức.. Vietnam Airlines ngày càng xứng đáng với vị trí của một hãng Hàng không Quốc gia giữ vai trò chủ đạo trên thị trường vận tải hành khách nội địa và ngày càng khẳng định vị thế uy tín trong khu vực và trên thế giới. Sự lớn mạnh của hãng tiêu biểu cho sù phát triển của nền kinh tế Đất nước trong giai đoạn đổi mới.

      Qua thời gian thực tập giai đoạn đầu ở Tổng Công ty, tại Ban Đào tạo em đã thu được những thông tin về tình hình Tổ chức lao động, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong mét sè năm gần đây. Báo cáo tổng hợp này bao gồm những nội dung chính sau đây:

     Chương I: Khái quát về Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

     Chương II: Một số nét về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty               trong những năm qua

     Chương III: Mét sè nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng                          Công ty Hàng không Việt Nam

     Chương IV: Phương hướng và nhiệm vụ trong những năm tới  

   

  Sinh viên thực hiện: Vũ Hồng Vân

  Quản trị nhân lực 41B

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
 • Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân ...

Upload: hikaru_nov24

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 116
Lượt tải: 16

Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân ...

Upload: anhlahabi

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 557
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ...

Upload: ftusmile

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 733
Lượt tải: 19

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ...

Upload: tvha8

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 527
Lượt tải: 16

Hiệu quả công tác đào tạo và phát triển ...

Upload: diennguyena12

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 636
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác Quản trị nguồn nhân lực ...

Upload: phamlamtung

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 805
Lượt tải: 29

Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ...

Upload: robotechno

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 685
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ...

Upload: bogia6868

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 667
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ...

Upload: canh268

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 16

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của tổng ...

Upload: hungxyzt

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 492
Lượt tải: 16

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của tổng ...

Upload: personnel

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 491
Lượt tải: 16

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân ...

Upload: khacanh76

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 554
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân ...

Upload: hungquanvn

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 740
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị nhân lực
Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation) là một doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng không. Trong những năm qua cùng với sự phát triển của Đất nước Hàng không Việt nam đ• có những bước docx Đăng bởi
5 stars - 73471 reviews
Thông tin tài liệu 58 trang Đăng bởi: hungquanvn - 04/04/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 04/04/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân lực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam