Tìm tài liệu

Thuc trang cong tac quan ly nguon nhan luc tai Cong ty co phan o to van tai Ha Tay

Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

Upload bởi: trangnhung147

Mã tài liệu: 149293

Số trang: 88

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Quản trị nhân lực

Info

Một thực tế đang diễn ra hết sức phổ biến, đó là sự săn tìm “chất xám quản trị” của cả thế giới. Đúng vậy! Hiện nay, hơn bao giờ hết, nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với sự thăng trầm giá trị và quyền lực của một doanh nghiệp, một tổ chức, một quốc gia. Do đó, thuật ngữ “nguồn nhân lực” trở nên rất quen thuộc và được chấp nhận rộng rãi trong những thập kỷ qua, dùng để đề cập đến những con người hoạt động trong tổ chức.

Nói một cách nôm na thì nguồn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực.

Nguồn nhân lực với tư cách là nơi cung cấp sức lao động cho xã hội, nó bao gồm toàn bộ dân cư có cơ thể phát triển bình thường (không bị khiếm khuyết hoặc dị tật bẩm sinh).

Nguồn nhân lực còn có thể với tư cách là một nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội, là khả năng lao động của xã hội được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động.

Nguồn nhân lực còn được hiểu với tư cách là tổng hợp cá nhân, những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần được huy động vào quá trình lao động. Với cách hiểu này, nguồn nhân lực bao gồm những người bắt đầu bước vào độ tuổi lao động trở lên có tham gia vào nền sản xuất xã hội.

Các cách hiểu trên chỉ khác nhau về việc xác định quy mô nguồn nhân lực, song đều có chung một ý nghĩa là nói lên khả năng lao động của xã hội. Và đối với tổ chức, nguồn nhân lực bao gồm tất cả mọi cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào với bất cứ vai trò nào trong tổ chức, là nguồn tài nguyên quý báu nhất của tổ chức.

nội dung chính:

Chương I

Lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực

Chương II

Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

Chương III

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây
 • Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ...

Upload: anhvu_nguyenn

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 665
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác đào tạo và phát triển ...

Upload: ngoclan_luv90

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 545
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác đào tạo và phát triển ...

Upload: mungba09

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 446
Lượt tải: 17

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân ...

Upload: dongallora

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 494
Lượt tải: 17

Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ...

Upload: kun_elise

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 480
Lượt tải: 18

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: quantd

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 836
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: asdfasadsfsad

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 940
Lượt tải: 17

Thực trạng về công tác quản lý nguồn nhân ...

Upload: gialam2

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 535
Lượt tải: 20

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ...

Upload: huong2tb

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 698
Lượt tải: 19

Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ...

Upload: hungphamfx

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 608
Lượt tải: 18

Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ...

Upload: anh1902

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 1125
Lượt tải: 18

Thực trạng công tác đào tạo và phát triển ...

Upload: hthuy_nh

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ...

Upload: trangnhung147

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 761
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị nhân lực
Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây Một thực tế đang diễn ra hết sức phổ biến, đó là sự săn tìm “chất xám quản trị” của cả thế giới. Đúng vậy! Hiện nay, hơn bao giờ hết, nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với sự thăng trầm giá trị và quyền lực của một doanh nghiệp, docx Đăng bởi
5 stars - 149293 reviews
Thông tin tài liệu 88 trang Đăng bởi: trangnhung147 - 19/05/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/05/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây