Tìm tài liệu

Phan tich hieu qua su dung von kinh doanh tai Cong ty co phan dau tu va phat trien Nam Bac

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc

Upload bởi: quynhlinh007

Mã tài liệu: 257

Số trang: 70

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Quản trị tài chính

Info

Qua quá trình khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc, em nhận thấy vốn kinh doanh là điều kiện tiên quyết cần thiết với quá trình hoạt động kinh doanh. Sử dụng vốn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, để cải tiến các máy móc thiết bị, trang trải các chi phí…Do đó, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh luôn được công ty, các cấp lãnh đạo quan tâm, luôn cố gắng để tạo ra hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất, đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các kì tiếp theo.

Ngoài ra, dựa trên kết quả điều tra phỏng vấn em nhận thấy công ty chưa có đội ngũ phân tích riêng, tình hình phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty còn nhiều vấn đề yếu kém, phân tích còn sơ sài mặc dù công ty đã rất chú trọng tới vấn đề này. Hơn nữa dù công ty có nhiều sinh viên đến thực tập nhưng chưa có ai làm về đề tài phân tích hiệu quả sử dụng vốn nên em xin mạnh dạn chọn đề tài này để nghiên cứu.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Luận văn tốt nghiệp                                                              GVHD: PGS. TS Trần Thế Dũng

   

  Chương 1

  TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIấN CỨU VỀ PHÂN         

  TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH

                1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

                Về góc độ lý thuyết:

  Như chúng ta đã biết, vốn là điều kiện tiên quyết không thể thiếu được đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trường hiện nay và khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức kinh tế xã hội nào vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như của từng đon vị kinh tế. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là phải sử dụng vốn kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chínhtín dụng và chấp hành luật pháp. Muốn thực hiện được điều đó trước hết chúng ta phải phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Nếu phân tích đúng người ta sẽ có các quyết định đúng và tổ chức thực hiện kịp thời, đương nhiên sẽ có được kết quả mong muốn. Ngược lại nếu nhận thức sai sẽ dẫn tới các quyết định sai và nếu thực hiện sẽ có kết quả không lường được…Thực chất của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là việc tính toán so sánh, đối chiếu mức độ đạt được để tìm ra những biện pháp tối ưu nhất.

  Về góc độ thực tế:

  Qua quá trình khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc, em nhận thấy vốn kinh doanh là điều kiện tiên quyết cần thiết với quá trình hoạt động kinh doanh. Sử dụng vốn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, để cải tiến các máy móc thiết bị, trang trải các chi phớ…Do đó, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh luôn được công ty, các cấp lãnh đạo quan tâm, luôn cố gắng để tạo ra hiệu quả sử dụng vốn tốt nhất, đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong các kì tiếp theo.

                Ngoài ra, dựa trên kết quả điều tra phỏng vấn em nhận thấy công ty chưa có đội ngũ phân tích riêng, tình hình phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty còn nhiều vấn đề yếu kém, phân tích còn sơ sài mặc dù công ty đã rất chú trọng tới vấn đề này. Hơn nữa dù công ty có nhiều sinh viên đến thực tập nhưng chưa có ai làm

  SVTH: Vũ Thị Vui K42D1                                                                                 Khoa Kế toán – Kiểm toán

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn tại ...

Upload: nhacai888

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 276
Lượt tải: 16

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ...

Upload: tranvietanh08

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 1429
Lượt tải: 20

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ...

Upload: noback007

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 374
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố ...

Upload: petrogas02

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 1326
Lượt tải: 16

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh ...

Upload: nhoanhnhieu577

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 280
Lượt tải: 16

Một sồ vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả sử ...

Upload: demthuc2004-02

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 291
Lượt tải: 16

Vốn lưu động và một số biện pháp nhằm nâng ...

Upload: muahoagaono

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 400
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở ...

Upload: tthuong25676

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 411
Lượt tải: 16

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty ...

Upload: khong_phai_em

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 440
Lượt tải: 18

Vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh ...

Upload: ng_thanhdat

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 271
Lượt tải: 17

Một sồ vấn đề về vốn và nâng cao hiệu quả ...

Upload: ngocnga3110

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 311
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ ...

Upload: giacmocuagaulua

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 497
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ...

Upload: quynhlinh007

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 1274
Lượt tải: 24

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị tài chính
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc Qua quá trình khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc, em nhận thấy vốn kinh doanh là điều kiện tiên quyết cần thiết với quá trình hoạt động kinh doanh. Sử dụng vốn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, để docx Đăng bởi
5 stars - 257 reviews
Thông tin tài liệu 70 trang Đăng bởi: quynhlinh007 - 06/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nam Bắc