Tìm tài liệu

NH335 Thuc trang thanh toan bang L C tai Ngan hang dau tu va phat trien Viet Nam chi nhanh Quang Trung

NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Upload bởi: xt_phuong

Mã tài liệu: 245313

Số trang: 46

Định dạng: doc

Dung lượng file: 865 Kb

Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng

Info

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Để quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước thành công, Đảng và nhà nước ta đã rất chú trọng phát triển hoạt động kinh tế quốc tế, đặc biệt là ngoại thương. Chỉ có thông qua các hoạt động kinh tế quốc tế, chúng ta mới có thể phát huy được tiềm năng thế mạnh của đất nước, đồng thời tận dụng được vốn và công nghệ hiện đại của các nước phát triển để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, rút ngắn khoảng cách tụt hậu và đưa nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới.

Kinh tế quốc tế mở rộng, dẫn đến sự phát triển của thanh toán quốc tế như một tất yếu khách quan để đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế của các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, có rất nhiều phương thức thanh toán được các doanh nghiệp và các ngân hàng sử dụng nhưng phương thức thanh toán bằng L/C được nhiều doanh nghiệp biết đến. Phương thức thanh toán này hiện đang chiếm khối lượng lơn tại hầu hết các ngân hàng Việt Nam.

Đứng trước yêu cầu đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tham gia hoạt động thanh toán quốc tế từ năm 1993. Năm 2005, BIDV đã thành lập thêm chi nhánh tại 53 Quang Trung cũng nhằm mục đích mở rộng hơn nữa hoạt động thanh toán của mình. Mặc dù BIDV đã thành lập được thời gian dài nhưng trong những năm gần đây nghiệp vụ thanh toán bằng L/C mới được coi là một nghiệp vụ quan trọng và đóng góp nhiều vào sự phát triển của Ngân hàng. Hiện nay BIDV đã đang và sẽ không ngừng đổi mới và nâng cao quy trình cũng như nghiệp vụ thanh toán phục vụ tốt khách hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu của khách hàng. Cùng với chính sách kinh tế đối ngoại ngày càng được mở rộng thì hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển. Do đó hình thức thanh toán bằng L/C ngày càng được phát triển hơn nữa.

Thu hoạch thực tập sau đây là thực trạng thanh toán bằng L/C tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam tại chi nhánh Quang Trung.

Để hoàn thành Thu hoạch thực tập này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo và các anh chị phòng Thanh Toán Quốc Tế Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh 53 Quang Trung. Mặc dù dã có nhiều cố gắng và nỗ lực học hỏi trong thời gian 2 tháng thực tập tại Ngân hàng, song do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên Thu hoạch thực tập không tránh khỏi thiếu xót. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo.

Đề tài: Thực trạng thanh toán bằng L/C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng thanh toán bằng L/C tại Ngân hàng ...

Upload: cuongta155

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 801
Lượt tải: 17

Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng ...

Upload: caocaomai

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng ...

Upload: mypt304

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 190
Lượt tải: 16

Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng ...

Upload: thangvrg

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 234
Lượt tải: 16

Thực trạng tài trợ xuất nhập khẩu theo ...

Upload: thao01nt

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 170
Lượt tải: 16

Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ...

Upload: lachongnguyen07

📎 Số trang: 113
👁 Lượt xem: 259
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hoạt ...

Upload: thanhvienf319

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 253
Lượt tải: 17

Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền ...

Upload: tuan2nh

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 186
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền ...

Upload: tienld

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 17

Cho vay tiêu dùng thực trạng và giải pháp ...

Upload: fatty_killer

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 308
Lượt tải: 16

Cho vay tiêu dùng thực trạng và giải pháp ...

Upload: quocanh

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 135
Lượt tải: 16

Cho vay tiêu dùng, thực trạng và giải pháp ...

Upload: cdtuan88

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 269
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại ...

Upload: xt_phuong

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 287
Lượt tải: 16

Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Để quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước thành công, Đảng và nhà nước ta đã rất doc Đăng bởi
5 stars - 245313 reviews
Thông tin tài liệu 46 trang Đăng bởi: xt_phuong - 20/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung