Tìm tài liệu

Thuc trang thanh toan bang L C tai Ngan hang dau tu va phat trien Viet Nam chi nhanh Quang Trung

Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Upload bởi: caocaomai

Mã tài liệu: 182635

Số trang: 47

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng

Info

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG L

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thực trạng thanh toán bằng L/ C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.

   

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Để quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước thành công, Đảng và nhà nước ta đã rất chú trọng phát triển hoạt động kinh tế quốc tế, đặc biệt là ngoại thương. Chỉ có thông qua các hoạt động kinh tế quốc tế, chúng ta mới có thể phát huy được tiềm năng thế mạnh của đất nước, đồng thời tận dụng được vốn và công nghệ hiện đại của các nước phát triển để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, rút ngắn khoảng cách tụt hậu và đưa nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới.

                Kinh tế quốc tế mở rộng, dẫn đến sự phát triển của thanh toán quốc tế như một tất yếu khách quan để đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế của các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, có rất nhiều phương thức thanh toán được các doanh nghiệp và các ngân hàng sử dụng nhưng phương thức thanh toán bằng L/ C được nhiều doanh nghiệp biết đến. Phương thức thanh toán này hiện đang chiếm khối lượng lơn tại hầu hết các ngân hàng Việt Nam.

                Đứng trước yêu cầu đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tham gia hoạt động thanh toán quốc tế từ năm 1993. Năm 2005, BIDV đã thành lập thêm chi nhánh tại 53 Quang Trung cũng nhằm mục đích mở rộng hơn nữa hoạt động thanh toán của mình. Mặc dù BIDV đã thành lập được thời gian dài nhưng trong những năm gần đây nghiệp vụ thanh toán bằng L/ C mới được coi là một nghiệp vụ quan trọng và đóng góp nhiều vào sự phát triển của Ngân hàng. Hiện nay BIDV đã đang và sẽ không ngừng đổi mới và nâng cao quy trình cũng như nghiệp vụ thanh toán phục vụ tốt khách hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán hàng húa xuất nhập khẩu của khách hàng. Cùng với chính sách kinh tế đối ngoại ngày càng được mở rộng thì hoạt động xuất nhập

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
 • Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng thanh toán bằng L/C tại Ngân hàng ...

Upload: cuongta155

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 785
Lượt tải: 17

NH335 Thực trạng thanh toán bằng L C tại ...

Upload: xt_phuong

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 281
Lượt tải: 16

Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng ...

Upload: mypt304

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 186
Lượt tải: 16

Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng ...

Upload: thangvrg

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 231
Lượt tải: 16

Thực trạng tài trợ xuất nhập khẩu theo ...

Upload: thao01nt

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 16

Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ...

Upload: lachongnguyen07

📎 Số trang: 113
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hoạt ...

Upload: thanhvienf319

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 248
Lượt tải: 17

Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền ...

Upload: tuan2nh

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 183
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền ...

Upload: tienld

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 207
Lượt tải: 17

Cho vay tiêu dùng thực trạng và giải pháp ...

Upload: fatty_killer

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 299
Lượt tải: 16

Cho vay tiêu dùng thực trạng và giải pháp ...

Upload: quocanh

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 135
Lượt tải: 16

Cho vay tiêu dùng, thực trạng và giải pháp ...

Upload: cdtuan88

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 264
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng ...

Upload: caocaomai

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 316
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG L CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN docx Đăng bởi
5 stars - 182635 reviews
Thông tin tài liệu 47 trang Đăng bởi: caocaomai - 16/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng thanh toán bằng L C tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung