Tìm tài liệu

thuc trang dau tu tu nguon von ngan sach nha nuoc o viet nam

thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam

Upload bởi: hoanghoa_nhh

Mã tài liệu: 119101

Số trang: 83

Định dạng: docx

Dung lượng file: 588 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Khi người ta chi tiêu vượt quá những gì người ta có thì người ta cũng phải tìm cách bù đắp sự thiếu hụt. Để bù đắp sự thiếu hụt không thể tự nhiên mà có cũng không thể đi ăn cướp , sự bù đắp này đến từ các khoản đi vay. Đối với ngân sách nhà nước cũng vậy, khi có sự thâm hụt ngân sách, nhà nước phải đi vay và phải có các khoản hoàn trả đi kèm với lãi suất hoặc các điều kiện kèm theo. Không có cái gì tự nhiên mà đến, cũng không có cái gì người ta đi cho không người khác. Các khoản đi vay này đến từ hai nguồn chính:1) vay trong nước. 2)vay ngoài nước.

Vay trong nước: vay trong nước là các khoản vay đến từ các tầng lớp dân cư, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội trong nước. Việc vay này được thực hiện dưới hình thức các công cụ nợ của chính phủ(ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) như các tín phiếu kho bạc nhà nước, tín phiếu chính phủ. Việc vay trong nước cho phép nhà nước ổn định và bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước, ít phụ thuộc vào bên ngoài nhưng nguồn vốn vay và hỗ trợ là tương đối nhỏ. Vì vậy nhà nước sẽ đến với nguồn vốn vay thứ hai: vay nước ngoài.

Vay nước ngoài: vay nước ngoài là một nguồn vốn vay quan trọng đối với việc bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước. Vay nước ngoài có thể đến từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng toàn cầu. Đối với hình thức vay này, nhà nước cũng không khác gì các chủ thể đi vay khác, cũng phải có các tài sản để đảm bảo, hoàn thành các thủ tục của các tổ chức cho vay, không có một ưu đãi nào khác so với các tổ chức cá nhân khác. Vì vậy hình thức này là ít phổ biên với các nước đang phát triển. Đối với các nước này hình thức vay phổ biến là vay ODA(official development assistance: vốn hỗ trợ phát triển chính thức). Nguồn vốn ODA là các khoản cho vay mà các nước phát triển giành cho các nước đang phát triển thông thường giành cho phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội và môi trường. Nguồn vốn này có thể bao gồm vốn viện trợ không hoàn lại, các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp và các ưu đãi khác. Trong cuộc sống không có gì chỉ diễn ra theo một chiều, việc gì có đi thì cũng phải có lại, các nước khác cho mình vay ưu đãi vậy, họ sẽ nhận được điều gì? Bất cứ một khoản vay ODA nào cũng sẽ gắn với các điều kiện. Thông thường, với các khoản vay ưu đãi hiện nay sẽ đi kèm với các điều kiện kinh tế tức là hàng hóa, dịch vụ chúng ta mua để thực hiện dự án phải đến từ nước cho vay, nếu không được toàn bộ thì nó cũng phải chiếm một phần đáng kể. Nếu không phải gắn với điều kiện kinh tế thì cũng gắn với điều kiện chính trị tức người ta cho mình vay không hoàn lại nhưng nước đi vay phải cho nước cho vay đặt căn cứ quân sự tại nước mình.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

  Danh mục các từ viết tắt.

  CNXHChủ nghĩa x                            Chủ nghĩa xó hội.

  DNNNDoanh nghiệp nhà nước.                            Doanh nghiệp nhà nước.

  GTVTGiao thông vận tải                            Giao thông vận tải.

  KHĐTKế hoạch đầu tư.                            Kế hoạch đầu tư.

  TNHHTrỏch nhiệm hữu hạn.                            Trách nhiệm hữu hạn.

  TTKTTăng trưởng kinh tế.                            Tăng trưởng kinh tế.

  VNViệt Nam.                                          Việt Nam.

  WBNgõn hàng thế giới.                                          Ngân hàng thế giới.

   

  Danh mục bảng.

  1.     Đóng góp các yếu tố vào GDP, trang 28.

   

  Danh mục hình.

  1.     Nợ của DNNN và chính phủ năm 2008, 2009, trang 30.

  2.     Tàu già của tập đoàn Vinashin, trang 43.

   

   

   

               

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam
 • thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 28
Lượt tải: 8

Đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước ở ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 178
Lượt tải: 4

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng ...

Upload: phaml16

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 330
Lượt tải: 13

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu ...

Upload: djnh_lan

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 645
Lượt tải: 17

Thực trạng kiểm soát nguồn vốn đầu tư trực ...

Upload: xuan184

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 653
Lượt tải: 16

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 195
👁 Lượt xem: 1622
Lượt tải: 23

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây ...

Upload: haduylam

📎 Số trang: 193
👁 Lượt xem: 27
Lượt tải: 10

ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt ...

Upload: emonk_nvt007

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 567
Lượt tải: 17

Quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ...

Upload: brandnguyen

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 10

Quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ...

Upload: chienphamkt

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 16
Lượt tải: 11

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư ...

Upload: aotrang_xq

📎 Số trang: 258
👁 Lượt xem: 2693
Lượt tải: 20

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ...

Upload: vinhnguyenhn

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 305
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà ...

Upload: hoanghoa_nhh

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 656
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam Khi người ta chi tiêu vượt quá những gì người ta có thì người ta cũng phải tìm cách bù đắp sự thiếu hụt. Để bù đắp sự thiếu hụt không thể tự nhiên mà có cũng không thể đi ăn cướp , sự bù đắp này đến từ các khoản đi vay. Đối với ngân sách nhà nước docx Đăng bởi
5 stars - 119101 reviews
Thông tin tài liệu 83 trang Đăng bởi: hoanghoa_nhh - 12/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 12/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt nam