Tìm tài liệu

Nhung giai phap co ban nang cao chat luong san pham ca phe va day manh xuat khau cua Tong cong ty ca phe Viet Nam

Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam

Upload bởi: rosa131086

Mã tài liệu: 142532

Số trang: 74

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Thương mại quốc tế

Info

Tổ quốc ta đã trải qua hơn một thập kỷ đổi mới và phát triển, trên cơ sở công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể, đất nước ổn định đi lên.

Một trong những mũi nhọn của phát triển kinh tế đó là đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao chất lượng hàng hóa; khai thác mọi tiềm năng đặc biệt trong nông, lâm, ngư nghiệp, phát huy lợi thế của đất nước.

Sản phẩm cà phê là mặt hàng nông sản mang tính thương mại quan trọng trên thị trường quốc tế. Giá trị hàng hóa cà phê xuất khẩu mỗi năm trên thế giới là trên 10 tỷ USD, và có trên 80 nước trồng cà phê với diện tích trên 10 triệu ha trong đó có 50 nước có sản phẩm xuất khẩu.

Cà phê là thứ nước uống khá phổ biến trên thế giới và xu hướng ngày càng tăng. Mỗi năm thế giới tiêu thụ trung bình trên 6 triệu tấn hạt cà phê. Nhiều nước ở Trung và Nam Mỹ, Châu Phi đ• thu nguồn ngoại tệ chủ yếu từ xuất khẩu cà phê như Colombia, Salvador, Uganda, Ethiopia...

ở Việt Nam, sản phẩm cà phê đang là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế lớn. Trong những năm qua, xuất khẩu cà phê đ• đưa về lượng ngoại tệ đáng kể thường diễn biến ở mức 300 – 560 triệu USD/ năm. Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực đứng thứ hai sau lúa gạo. Cà phê Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 về sản lượng và xuất khẩu cà phê trên thế giới (sau Brazil).

Theo quy hoạch thì diện tích cà phê Việt Nam đến khi ổn định trên dưới 400.000 ha và giá trị xuất khẩu hàng năm sẽ là trên nửa tỉ USD. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhìn đơn thuần vào giá trị ngoại tệ để đánh giá vị trí của một ngành kinh tế thì chưa đủ. Cây cà phê đã tham gia vào vấn đề xã hội rất lớn; đó là nó đã biến từ đất không sinh lời thành đất sinh lời, tạo việc làm và thu nhập cho nguời lao động. Hơn 400.000 ha cà phê, sản lượng bình quân 600.000tấn/năm thì cần cả một triệu người được sử dụng cho ngành kinh tế này (trồng trọt, chế biến, dịch vụ, xuất khẩu) và góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện cải tạo môi sinh, phủ xanh đất trống đồi trọc, biến môi trường đang suy thoái thành môi trường được phục hồi; xây dựng các vùng kinh tế mới phồn vinh bảo đảm củng cố an ninh chính trị, xã hội trên các vùng Tây Nguyên, miền núi.

Kết cấu của đề tài :

Phần I - Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng, sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam

Phần II – Thực trạnh phát triển sản xuất, xuất khẩu cà phê và những vấn đề đặt ra về nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam

Phần III – Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

  Lời nói đầu

               

       Tổ quốc ta đã trải qua hơn một thập kỷ đổi mới và phát triển, trên cơ sở công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể, đất nước ổn định đi lên.

   

       Mét trong những mũi nhọn của phát triển kinh tế đó là đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao chất lượng hàng hóa; khai thác mọi tiềm năng đặc biệt trong nông, lâm, ngư nghiệp, phát huy lợi thế của đất nước.

   

       Sản phẩm cà phê là mặt hàng nông sản mang tính thương mại quan trọng trên thị trường quốc tế. Giá trị hàng hóa cà phê xuất khẩu mỗi năm trên thế giới là trên 10 tỷ USD, và có trên 80 nước trồng cà phê với diện tích trên 10 triệu ha trong đó có 50 nước có sản phẩm xuất khẩu.

   

       Cà phê là thứ nước uống khá phổ biến trên thế giới và xu hướng ngày càng tăng. Mỗi năm thế giới tiêu thụ trung bình trên 6 triệu tấn hạt cà phê. Nhiều nước ở Trung và Nam Mỹ, Châu Phi đã thu nguồn ngoại tệ chủ yếu từ xuất khẩu cà phê nh­Colombia, Salvador, Uganda, Ethiopia...

   

       Ở Việt Nam, sản phẩm cà phê đang là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế lớn. Trong những năm qua, xuất khẩu cà phê đã đưa về lượng ngoại tệ đáng kể thường diễn biến ở mức 300 – 560 triệu USD/ năm. Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực đứng thứ hai sau lúa gạo. Cà phê Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 về sản lượng và xuất khẩu cà phê trên thế giới (sau Brazil).

   

       Theo quy hoạch thì diện tích cà phê Việt Nam đến khi ổn định trên dưới 400. 000 ha và giá trị xuất khẩu hàng năm sẽ là trên nửa tỉ USD. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhìn đơn thuần vào giá trị ngoại tệ để đánh giá vị trí của một ngành kinh tế thì chưa đủ. Cây cà phê đã tham gia vào vấn đề xã hội rất lớn; đó là nó đã biến từ đất không sinh lời thành đất sinh lời, tạo việc làm và thu nhập cho nguời lao động. Hơn 400. 000 ha cà phê, sản lượng bình quân 600. 000tấn/năm thì cần cả một triệu người được sử dụng cho ngành kinh tế này (trồng trọt, chế biến, dịch vụ, xuất khẩu) và góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Thực hiện cải tạo môi sinh, phủ xanh đất trống đồi trọc, biến môi trường đang suy thoái thành môi trường được phục hồi; xây dựng các vùng kinh tế mới phồn vinh bảo đảm củng cố an ninh chính trị, xã hội trên các vùng Tây Nguyên, miền nói.

   

       Vì vậy quan tâm đến phát triển của ngành cà phê, khai thác tiềm năng của cây cà phê là vấn đề hết sức có ý nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế nông lâm nghiệp mà đặc biệt là chiến lược phát triển Tây Nguyên, trung

   


 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam
 • Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê ...

Upload: manhlevan15

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê ...

Upload: Nguyentai_qtd

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 16

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê ...

Upload: yentqc

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 435
Lượt tải: 16

Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê ...

Upload: tt_bichnga

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Thực trạng và những giải pháp góp phần thúc ...

Upload: tam77

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 5

Giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất ...

Upload: nptdaiphunnuoc

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 286
Lượt tải: 16

Tình hình xuất khẩu cà phê ở Tổng công ty cà ...

Upload: luotsong68

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 289
Lượt tải: 16

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cà phê ...

Upload: lecture8x

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 332
Lượt tải: 16

Phương Hương Và Giải Pháp nâng cao xuất khẩu ...

Upload: NGUYENBAO1411

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 327
Lượt tải: 17

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Xuất khẩu ...

Upload: hgvcoltd

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 576
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ...

Upload: hungnguyenvan15

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 296
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ...

Upload: tuant2t

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 289
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng ...

Upload: rosa131086

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 369
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Thương mại quốc tế
Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam Tổ quốc ta đã trải qua hơn một thập kỷ đổi mới và phát triển, trên cơ sở công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể, đất nước ổn định đi lên. Một trong những mũi nhọn của phát triển kinh tế đó là đẩy docx Đăng bởi
5 stars - 142532 reviews
Thông tin tài liệu 74 trang Đăng bởi: rosa131086 - 06/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê và đẩy mạnh xuất khẩu của Tổng công ty cà phê Việt Nam