Tìm tài liệu

Nghien cuu vat lieu polymer compozit tren co so nhua epoxy gia cuong bang soi sisal

Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal

Upload bởi: xuanduc_2004

Mã tài liệu: 255191

Số trang: 72

Định dạng: doc

Dung lượng file: 1,173 Kb

Chuyên mục: Công nghệ hóa học

Info

MỤC LỤC

PHẦN 1 TỔNG QUAN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Giới thiệu chung về vật liệu polyme compozit 1

1.1. Lịch sử phát triển.

1.2. Khái niệm,thành phần, phân loại

1.3. Tính chất và phạm vi ứng dụng.

2. Vật liệu PC trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi dứa

2.1 Nhựa epoxy

2.1.1.Tổng hợp nhựa epoxy

2.1.2 Các thông số quan trọng của nhựa epoxy

2.1.3 tính chất và ứng dụng của nhựa epoxy

2.1.4 Đóng rắn nhựa epoxy

2.2 Sợi Sisal

2.2.1 Sợi tự nhiên

2.2.2 Sợi sisal:

2.2.2.1.Đặc điểm và phân loại

2.2.2.2.Thành phần,tính chất của sợi

2.2.3.Các phương pháp sử lý sợi:

2.2.3.1 Phương pháp vật lý:

2.2.3.2 Phương pháp hóa học

2.2.4. Ứng dụng của vật liệu PC sợi thực vật

3.Các phương pháp gia công vật liệu compozit:

3.1 Phương pháp lăn ép bằng tay

3.2 Phương pháp RTM

3.3 Phương pháp phun nhựa.

3.4 Phương pháp quấn sợi.

3.4 Phương pháp ép đúc

3.5 Phương pháp đúc đẩy.

PHẦN 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên liệu và hóa chất

2.1.1. Nhựa nền epoxy

2.1.2. Chất đóng rắn Epikure 207

2.1.3. Mát dứa

2.1.4. Một số tính chất khác\

2.2. Phương pháp xác định mức độ đóng rắn nhựa epoxydian

2.3. Phương pháp khảo sát độ bền bám dính sợi

2.4. Phương pháp xác định tính chất cơ học của vật liệu PC

2.5. Khảo sát khả năng chịu ẩm của vật liệu

PHẦN 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nguyên liệu đầu

3.2. Compozit từ mát dứa và nhựa epoxy Epikote 240

3.3. Khảo sát độ hút ẩm và độ suy giảm tính chất của vật liệu PC trong môi trường ẩm có độ ẩm tương đối 63%, 95% theo thời gian

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal
 • Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit ...

Upload: leanhtuan137

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 481
Lượt tải: 17

Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu ...

Upload: bay_bimbip

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 17

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit ...

Upload: vhh201050

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 354
Lượt tải: 17

Composite nhựa nền Polypropylene gia cường ...

Upload: diamondthings

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 950
Lượt tải: 18

Ảnh hưởng của xử lý hóa học đến cơ tính của ...

Upload: ma1rangkhenh

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 370
Lượt tải: 16

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme blend ...

Upload: daoquyetthang_neu

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 494
Lượt tải: 16

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền ...

Upload: bi04virgo

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 332
Lượt tải: 16

Composit polypropylen gia cường bằng sợi ...

Upload: tamnguyen7378

📎
👁 Lượt xem: 279
Lượt tải: 16

Nghiên cứu vật liệu vô cơ Zeolit

Upload: leviethung888

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 337
Lượt tải: 16

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của cảm ...

Upload: xanhximong8888

📎 Số trang: 155
👁 Lượt xem: 407
Lượt tải: 16

Nghiên cứu Vật liệu polyme phân huỷ sinh học ...

Upload: bekamex136

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 774
Lượt tải: 19

Nghiên cứu ảnh hưởng của sét hữu cơ đến các ...

Upload: hoang_prince2000

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 344
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ ...

Upload: xuanduc_2004

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 379
Lượt tải: 17

Kỹ thuật - Công nghệ Công nghệ hóa học
Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal MỤC LỤC PHẦN 1 TỔNG QUAN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Giới thiệu chung về vật liệu polyme compozit 1 1.1. Lịch sử phát triển. 1.2. Khái niệm,thành phần, phân loại 1.3. Tính chất và phạm vi ứng dụng. 2. Vật liệu PC trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi doc Đăng bởi
5 stars - 255191 reviews
Thông tin tài liệu 72 trang Đăng bởi: xuanduc_2004 - 05/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 05/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa epoxy gia cường bằng sợi sisal