Tìm tài liệu

To chuc thi cong khung san be tong cot thep tai cho

Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ

Upload bởi: damvmbkav

Mã tài liệu: 170566

Số trang: 76

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kỹ thuật xây dựng

Info

Phần cốt th

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP                                             SVTH: Phạm văn Lực


  2.4. TỔ CHỨC THI CÔNG KHUNG SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI CHỖ

  2. 4. 1. Phương hướng chung

                Tổ chức thi công bê tông cốt thép thân nhà là công việc rất quan trọng. Khung nhà là kết cấu chịu lực chính của toàn bộ công trình, nó quyết định độ bền vững của toàn bộ công trình. Khối lượng thi công của phần này tương đối lớn, do đó đòi hỏi phải có biện pháp tổ chức hợp lý cả về kỹ thuật và kinh tế. Theo thiết kế khung bê tông cốt thép của công trình này gồm cột, dầm, sàn, các tầng được thi công liền khối. Để thi công dây chuyền mặt bằng thi công đựơc chia ra thành các phân đoạn .

                Quá trình công tác gồm các quá trình bộ phận sau:

                Trong phạm vi mét phân đoạn ta tổ chức thi công cột cùng một lần trên toàn bộ mặt bằng sau đó dầm sàn. Quá trình thi công khung bê tông cốt thép trên từng tầng được thực hiện theo trình tự sau:

                -    Gia công lắp đặt cốt thép cột

  -         Gia công lắp đặt ván khuôn cột

  -         Đổ bê tông cột

  -         Tháo ván khuôn cột

  -         Gia công lắp đặt ván đáy dầm sàn, cột chống dầm sàn

  -         Gia công lắp đặt cốt thép dầm sàn

  -         Đổ bê tông dầm sàn

  -         Tháo ván khuôn dầm sàn

  +   Thi công toàn bộ cột đến cao độ đáy dầm của tầng 1

  +   Thi công toàn bộ dầm sàn của tầng 1, bao gồm đổ bê tông sàn toàn khối.

  +    Thi công tiếp cột đến cao độ đáy dầm tầng 2.

  +    Tiến hành thi công lần lượt cho đến phần mái

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ
 • Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổ chức thi công bê tông cốt thép thân nhà

Upload: citd133nct

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 441
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép ...

Upload: dangquoczung

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 749
Lượt tải: 16

Tình hình hư hại các công trình bê tông cốt ...

Upload: daithanh0125@gmail.com

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 17

Tổ chức quản lý chỉ đạo kỹ thuật tại công ty ...

Upload: haivn1987

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 333
Lượt tải: 16

Tính toán cốt thép cột

Upload: vothiviethuong

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 499
Lượt tải: 18

Tổ chức thi công xây tường

Upload: acdajax02

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 371
Lượt tải: 17

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi ...

Upload: gianghlt

📎 Số trang: 354
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 16

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi ...

Upload: xingau2000

📎 Số trang: 353
👁 Lượt xem: 589
Lượt tải: 16

Tổng mặt bằng thi công

Upload: caohunghg

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 530
Lượt tải: 17

Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 ...

Upload: vic27iir

📎 Số trang: 146
👁 Lượt xem: 650
Lượt tải: 16

Thiết kế tổ chức thi công nhà học chính A2 – ...

Upload: lqvinh75

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 969
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ...

Upload: tranganh0205

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 528
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép ...

Upload: damvmbkav

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 918
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ Phần cốt th docx Đăng bởi
5 stars - 170566 reviews
Thông tin tài liệu 76 trang Đăng bởi: damvmbkav - 10/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép tại chỗ