Tìm tài liệu

Mot so van de ly luan va thuc tien ve hop dong nhuong quyen thuong mai o Viet Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

Upload bởi: pennyaof

Mã tài liệu: 84792

Số trang: 57

Định dạng: docx

Dung lượng file: 241 Kb

Chuyên mục: Tài nguyên môi trường

Info

Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh đang phổ biến và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê năm 2001, tại Mỹ có khoảng 800.000 cơ sở kinh doanh theo phương thức franchise với hơn 10 triệu nhân công và 625 tỷ USD doanh số. Vào năm 1999, tại Trung Quốc có 974 bên nhượng franchise với khoảng 14.000 cơ sở kinh doanh nhận franchise đạt doanh số chiếm 4,5 % tổng doanh số bán hàng toàn quốc. Trong hai năm 2002 và 2003 số nhận franchise là 70.000, doanh số bán hàng của các cơ sở này chiếm 7,8% doanh số toàn quốc [5].

Với đà tăng trưởng 20%/năm hiện nay, Việt Nam có tiềm năng để trở thành thị trường hấp dẫn cho NQTM, chắc chắn số lượng hệ thống nhượng quyền ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở con số 70 như bây giờ mà sẽ còn mở rộng hơn nữa đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Để có thể hội nhập thành công một điều kiện tiên quyết đối với các doanh nghiệp Việt Nam là cần tìm hiểu, nghiên cứu các thuận lợi và thách thức của hệ thống kinh doanh đặc thù này trước khi quyết định kí kết hợp đồng để tham gia mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, bố cục của luận văn gồm:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nhượng quyền thương mại và hợp đồng nhượng quyền thương mại

Chương 2: Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam và kinh nghiệm pháp luật quốc tế

Chương 3: Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam. Một sốđánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng quyền thương mại

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Khúa luận tốt nghiệp                                             Nguyễn Thu Trang – KT 29D

  LỜI NểI ĐẦU

   

  1. Lý do chọn đề tài:

  Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh đang phổ biến và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê năm 2001, tại Mỹ có khoảng 800. 000 cơ sở kinh doanh theo phương thức franchise với hơn 10 triệu nhân công và 625 tỷ USD doanh số. Vào năm 1999, tại Trung Quốc có 974 bên nhượng franchise với khoảng 14. 000 cơ sở kinh doanh nhận franchise đạt doanh số chiếm 4, 5 % tổng doanh số bán hàng toàn quốc. Trong hai năm 2002 và 2003 sè nhận franchise là 70.000, doanh số bán hàng của các cơ sở này chiếm 7,8% doanh số toàn quốc [5].

  Với đà tăng trưởng 20%/ năm hiện nay, Việt Nam có tiềm năng để trở thành thị trường hấp dẫn cho NQTM, chắc chắn số lượng hệ thống nhượng quyền ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở con số 70 như bây giờ mà sẽ còn mở rộng hơn nữa đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Để có thể hội nhập thành công một điều kiện tiên quyết đối với các doanh nghiệp Việt Nam là cần tìm hiểu, nghiên cứu các thuận lợi và thách thức của hệ thống kinh doanh đặc thù này trước khi quyết định kí kết hợp đồng để tham gia mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại.

  Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hình thức pháp lý thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại, là căn cứ pháp luật quan trọng nhất và cũng là căn cứ hợp tác kinh doanh của hai bên, đó là cơ sở làm phát sinh quyền và nghĩa vụ các bên đồng thời là căn cứ giải quyết tranh chấp giữa các bên. Mặt khác đó cũng là cơ sở để nhà nước có thể quản lý hoạt động nhượng quyền trên lãnh thổ Việt Nam, có thể nói hợp đồng nhượng quyền thương mại đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ nhượng quyền giữa các chủ thể. Chính vì vậy việc nghiên cứu “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam” rất cần thiết và quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về cả mặt lý luận và thực tiễn

  2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài

  Đề tài nghiên cứu mét sè vấn đề lý luận về nhượng quyền thương mại nói chung và hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng, đồng thời nghiên cứu mét sè nét cơ

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và ...

Upload: handbookvn

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 563
Lượt tải: 18

thực tiễn của hoạt động nhượng quyền thương ...

Upload: minhtam289

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 326
Lượt tải: 16

Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý ...

Upload: hongquang2411

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 542
Lượt tải: 16

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng trong lĩnh ...

Upload: anhhoang_1985

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 446
Lượt tải: 17

Nhượng quyền thương mại khi Việt Nam gia ...

Upload: chunglevnds

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 479
Lượt tải: 16

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn ...

Upload: cophieumayman88

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 501
Lượt tải: 16

Một số vấn đề pháp lý về mua bán doanh ...

Upload: minhotc75

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 477
Lượt tải: 16

Những quy định pháp luật về nhượng quyền ...

Upload: buithuhue81

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 16

một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán ...

Upload: lkn

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 367
Lượt tải: 16

một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán ...

Upload: JunNam

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 354
Lượt tải: 16

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến ...

Upload: nhabancom1

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 366
Lượt tải: 16

Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa ...

Upload: nguyendung1412

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 501
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp ...

Upload: pennyaof

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 753
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh đang phổ biến và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê năm 2001, tại Mỹ có khoảng 800.000 cơ sở kinh doanh theo phương thức franchise với hơn 10 triệu nhân công và 625 tỷ USD doanh số. Vào docx Đăng bởi
5 stars - 84792 reviews
Thông tin tài liệu 57 trang Đăng bởi: pennyaof - 06/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam