Tìm tài liệu

Thiet ke he thong truy tim anh dua vao dac trung cap thap va dac trung cap cao

Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao

Upload bởi: hung72us

Mã tài liệu: 301009

Số trang: 168

Định dạng: rar

Dung lượng file: 6,010 Kb

Chuyên mục: Kỹ thuật - Công nghệ

Info

[FONT=Times New Roman]Tiêu đề: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CẤP THẤP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤP CAO

Các tác giả: GVHD:Ths. Lý Quốc Ngọc SVTH: Nguyễn Bá Công-Nguyễn Hữu Đức

Tóm tắc: Truy tìm ảnh dựa vào nội dung là tìm kiếm thông tin trực quan. Truy tìm thông tin trực quan là chủ đề nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tương tác với nội dung trực quan là cách thiết yếu nhất để truy tìm thông tin trực quan. Các yếu tố trực quan như màu sắc, vân, hình dáng đối tượng và các yếu tố không gian trực tiếp liên quan đến khía cạnh của cảm nhận nội dung ảnh, cùng với các khái niệm ở mức cao như ý nghĩa đối tượng, khung cảnh trong ảnh, được dùng như là manh mối cho tìm kiếm hình ảnh với nội dung tương tự từ cơ sở dữ liệu.

Luận văn dài 151 trang, chia làm 7 chương

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao
 • Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu phương pháp kết hợp các đặc trưng ...

Upload: lanhai87

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 352
Lượt tải: 16

Tra cứu ảnh dựa trên nội dung sử dụng đặc ...

Upload: ynhiyeu

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 527
Lượt tải: 18

Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc ...

Upload: vangtrangcodon517

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 332
Lượt tải: 16

Phát hiện khuôn mặt dựa trên đặc trưng lồi ...

Upload: CKwalker

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 228
Lượt tải: 16

Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh trong ...

Upload: minhbk48

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 508
Lượt tải: 16

Tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc ...

Upload: hienlongly11

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 357
Lượt tải: 16

Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh khuôn ...

Upload: thangbe_kiiss_conbe

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 557
Lượt tải: 18

Nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của thông ...

Upload: bietgikhong

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 329
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống thống kê và phân tích ...

Upload: tu_vule

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 422
Lượt tải: 18

Trích chọn các điểm ảnh đặc trưng trên ảnh ...

Upload: nguyencongquyen

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 631
Lượt tải: 17

Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống phần ...

Upload: tamdaotravel

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

Báo cáo bài tập lớn môn Phân tích thiết kế ...

Upload: ttckvn001

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc ...

Upload: hung72us

📎 Số trang: 168
👁 Lượt xem: 180
Lượt tải: 16

Kỹ thuật - Công nghệ
Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao [FONT=Times New Roman] Tiêu đề: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUY TÌM ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG CẤP THẤP VÀ ĐẶC TRƯNG CẤP CAO Các tác giả: GVHD:Ths. Lý Quốc Ngọc SVTH: Nguyễn Bá Công-Nguyễn Hữu Đức Tóm tắc: Truy tìm ảnh dựa vào nội dung là tìm kiếm thông tin trực zip Đăng bởi
5 stars - 301009 reviews
Thông tin tài liệu 168 trang Đăng bởi: hung72us - 31/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế hệ thống truy tìm ảnh dựa vào đặc trưng cấp thấp và đặc trưng cấp cao