Tìm tài liệu

Phat hien, xu ly hoa don bat hop phap khi thanh tra thue tai doanh nghiep

Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Upload bởi: tonthienchien1288

Mã tài liệu: 54199

Số trang: 20

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Luật kinh tế

Info

Để ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm trờn, đảm bảo cho phỏp Luật thuế được tuõn thủ một cỏch đầy đủ, chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao trong cụng tỏc quản lý thuế thỡ đũi hỏi cỏc cấp, cỏc ngành, trong đú đặc biệt là ngành thuế phải quan tõm phối hợp chặt chẽ, nhằm tăng cường hơn nữa cụng tỏc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phỏp luật thuế.

Theo chiến lược cải cỏch và hiện đại hoỏ hệ thống thuế đến năm 2010, từ thỏng 7/2007 toàn ngành thuế thực hiện thống nhất mụ hỡnh quản lý thuế theo chức năng, trong đú ỏp dụng cơ chế đối tượng nộp thuế tự tớnh, tự khai, tự nộp thuế. Ngành thuế sẽ tăng cường cụng tỏc kiểm tra giỏm sỏt và đẩy mạnh việc tuyờn truyền, hỗ trợ, phổ biến chớnh sỏch phỏp luật thuế cho đối tượng nộp thuế. Như vậy, nhiệm vụ của cụng tỏc thanh tra, kiểm tra càng trở nờn hết sức quan trọng, đũi hỏi thường xuyờn phải được củng cố và đổi mới để phự hợp với cơ chế quản lý thuế hiện đại.

Xuất phỏt từ vị trớ, vai trũ, tầm quan trọng của cụng tỏc thanh tra, kiểm tra và những đũi hỏi từ thực tiễn cần phải xử lý cỏc hoỏ đơn bất hợp phỏp trong quỏ trỡnh thanh kiểm tra doanh nghiệp. Sau khi được nghiờn cứu, học tập về chương trỡnh nghiệp vụ thanh tra viờn chớnh tại Trường cỏn bộ thanh tra, Tụi lựa chọn chuyờn đề: “Phát hiện, xử lý hoỏ đơn bất hợp phỏp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp” , để làm đề tài tiểu luận cho mỡnh, với mục đớch là đúng gúp một vài ý kiến, quan điểm của mỡnh để làm lành mạnh hơn vấn đề húa đơn trong cụng tỏc quản lý.

Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần:

- Phần I: Tình huống hoá đơn bất hợp pháp xuất hiện khi thanh tra tra thuế tại doanh nghiệp.

- Phần II: Những vấn đề chung và phương án giải quyết đối với hoá đơn bất hợp pháp trong khi thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại các doanh nghiệp.

- Phần III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  BỘ TÀI CHÍNH

  TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

   

   

   

   

   

   

  TIỂU LUẬN

  Đề tài:PHÁT HIỆN, XỬ LÝ HOÁ ĐƠN BẤT HỢP PHÁP KHI THANH

  TRA THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP

   

   

   

  Lớp: Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

   

   

   

   

                  Hà Nội, tháng 4 năm 2009

   

  LỜI MỞ ĐẦU

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp
 • Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phương pháp tiến hành cuộc thanh tra và một ...

Upload: trai_ngoan_thac_loan

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1125
Lượt tải: 16

Các bộ phận hợp thành một sắc thuế Hiện nay ...

Upload: huyvu3007

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

Các bộ phận hợp thành một sắc thuế . Hiện ...

Upload: girl_ditimchong2004

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 499
Lượt tải: 16

Các bộ phận hợp thành một sắc thuế - các sắc ...

Upload: tungnv

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 628
Lượt tải: 16

Pháp luật về chi phí hợp lý được khấu trừ ...

Upload: themduocxautrai

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 1057
Lượt tải: 23

Đăng ký giao dịch bảo đảm và thứ tự ưu tiên ...

Upload: diendan319

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 781
Lượt tải: 16

Đăng ký giao dịch bảo đảm và thứ tự ưu tiên ...

Upload: thaiduonght

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 441
Lượt tải: 16

Thuế thu nhập doanh nghiệp và một số yếu tố ...

Upload: nguyendangkhoa100

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 468
Lượt tải: 16

Thuế thu nhập doanh nghiệp và một số yếu tố ...

Upload: lesduong

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 955
Lượt tải: 21

Thực trạng của việc thực hiện luật pháp chế ...

Upload: chungpvi

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 16

chế độ pháp lý về xử lý nợ quá hạn thực tiễn ...

Upload: thanhtung8591

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 373
Lượt tải: 16

quy chế pháp lý về xử lý nợ quá hạn thực ...

Upload: boy_vip_9999

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 374
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi ...

Upload: tonthienchien1288

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 5653
Lượt tải: 55

CHUYÊN MỤC

Luật Luật kinh tế
Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp Để ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm trờn, đảm bảo cho phỏp Luật thuế được tuõn thủ một cỏch đầy đủ, chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao trong cụng tỏc quản lý thuế thỡ đũi hỏi cỏc cấp, cỏc ngành, trong đú đặc biệt là ngành thuế phải quan tõm docx Đăng bởi
5 stars - 54199 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: tonthienchien1288 - 19/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát hiện, xử lý hoá đơn bất hợp pháp khi thanh tra thuế tại doanh nghiệp