Tìm tài liệu

Tinh hinh trom cap tai san tai dia phuong thuc tien ap dung phap luat va cac bien phap dau tranh phong chong loai toi pham nay

Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

Upload bởi: thienduongtrencat786

Mã tài liệu: 234439

Số trang: 16

Định dạng: doc

Dung lượng file: 94 Kb

Chuyên mục: Luật

Info

Lời mở đầu

Hoà trong xu thế phát triển và hội nhập của thế giới đất nước ta đang không ngừng vận động, chuyển đổi và đạt được những thành tựu to lớn: tốc độ tăng trưởng đạt 8,5%, văn hoá- xã hội phát triển ổn định, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên đặc biệt Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an liên hợp quốc khoá 2008- 2009 Và cùng với nhịp chuyển mình đó của đất nước tỉnh Bắc Giang cũng không ngừng phát triển từng ngày từng giờ trên tất cả các lĩnh vực . Thể hiện: tốc độ tăng trưởng kinh tế lần đầu tiên ở mức hai con số 10,2%, GDP đạt 410USD, đời sống người dân nâng lên rõ rệt về chất và số, các ngành kinh tế có sự chuyển dịch tích cực tỷ trọng ngành nông lâm thuỷ sản giảm công nghiệp xây dựng tăng, thu hút vốn đầu tư vượt mức so với năm 2006 Kinh tế xã hội phát triển kéo theo đó an ninh trật tự, quốc phòng cũng được đẩy mạnh kiện toàn. Nhưng bên cạnh những thắng lợi đó vẫn còn tồn tại nhiều nan giải đó là mặt trái của xã hội với Việt Nam nói chung và Bắc Giang nói riêng trong đó đáng quan tâm là vấn đề tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tình hình trộm cắp tài sản. Đây là vấn đề nhức nhối của điạ phương vì không những loại tội này thuyên giảm mà ngày càng gia tăng, diễn ra một cách thường xuyên, tinh vi trên các huyện- xã- thôn của tỉnh.

Nhận thức được tính thời sự đó nên từ khi được phân công và giới thiệu của nhà trường về Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang thực tập em đã định hướng ngay cho mình đề tài “Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương, thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này” làm chuyên đề thực tập. Những mong với đề tài này em sẽ đóng góp được một phần nhỏ vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm cho quê hương Bắc Giang và Việt Nam nói chung. Vì mới được va chạm với thực tế, trong khi kiến thức và kinh nghiệm còn thiếu và hạn chế, việc nghiên cứu thu thập tài liệu có giới hạn nên đề tài này sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót, nên em rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các thầy cô giáo và bạn bè quan tâm để đề tài này của em được hoàn chỉnh hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chương I

Tình hình chung về tội phạm và tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian được giới thiệu về Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang thực tập từ 10/01/2008 đến 18/04/2008, đồng thời xác định làm chuyên đề báo cáo thực tập là đề tài “Tình hình trộm cắp tài sản tại tỉnh Bắc Giang, thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp phòng chống” em đã tìm hiểu- nghiên cứu và bằng những phương pháp thu thập thông tin như:- phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp thống kê Và trên cơ sở các tư liệu như Bộ luật hình sự, sổ thống kê kiểm sát án hình sự trong các năm 2004- 2007, bản báo cáo tổng kết trong bốn năm gần đây, các văn bản pháp lý hướng dẫn, tạp chí Toà án nhân dân, hồ sơ các vụ án

Em đã thu thập được:

I- Tình hình chung về tội phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện ...

Upload: ngoclh1

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 997
Lượt tải: 16

Tình hình trộm cắp tài sản tại Hà Nam và các ...

Upload: truongthanhtinh

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 426
Lượt tải: 17

Tình hình trộm cắp tài sản tại thị xã Hồng ...

Upload: lam_cntt

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 373
Lượt tải: 16

Tình hình trộm cắp tài sản tại thành phố Hải ...

Upload: namnt79

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 403
Lượt tải: 16

Thực trạng nguyên nhân và các biện pháp ...

Upload: ken_comming

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 553
Lượt tải: 20

Tội trộm cắp tài sản và thực tiễn xét xử tội ...

Upload: duycuonghd

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 426
Lượt tải: 21

Tình hình phạm tội nguyên nhân và các biện ...

Upload: anhcv2801

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 1008
Lượt tải: 18

Tình hình người chưa thành niên phạm tội ...

Upload: dautuck45

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

Tội trộm cắp tài sản và thực tiễn xét xử tội ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 592
Lượt tải: 16

Thực trạng nguyên nhân và giải pháp phòng ...

Upload: vanxgiang

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 2934
Lượt tải: 17

Thực trạng nguyên nhân và các giải pháp ...

Upload: vmtuan83

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 619
Lượt tải: 16

Tình hình tội trộm cắp tài sản ở địa phương ...

Upload: tour9630

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương ...

Upload: thienduongtrencat786

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 693
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Luật
Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này Lời mở đầu Hoà trong xu thế phát triển và hội nhập của thế giới đất nước ta đang không ngừng vận động, chuyển đổi và đạt được những thành tựu to lớn: tốc độ tăng trưởng đạt 8,5%, văn hoá- xã hội phát triển ổn định, an ninh trật tự xã hội được giữ doc Đăng bởi
5 stars - 234439 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: thienduongtrencat786 - 28/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương thực tiễn áp dụng pháp luật và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này