Tìm tài liệu

Phan biet 2 loai hinh dau tu truc tiep va gian tiep nuoc ngoai Y nghia cua su phan biet nay doi voi hoach dinh chinh sach dau tu quoc te o Viet Nam

Info

II – Ý NGHĨA CỦA SỰ PHÂN BIỆT 2 LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ NÀY VỚI HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong 5 năm tới mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng cơ cấu kinh tế có hiệu quả là nâng cao sức cạnh tranh. Hoàn chỉnh một bước cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng. Tạo điều kiện đầu tư thích đáng cho các vùng kinh tế trọng điểm; hỗ trợ đầu tư nhiều hơn cho các vùng còn nhiều khó khăn. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một trong những biện pháp quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu trên.

Tháng 11 năm 2005 Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư, đây là luật điều chỉnh chung thống nhất cả hoạt động đầu tư trong nước và hoạt động đầu tư nước ngoài.

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có tư tưởng chủ đạo là tạo nên khu cảnh pháp lý thuận lợi và bình đẳng cho môi trường đầu tư tại Việt Nam (vừa tạo nên sự hấp dẫn, vừa bảo vệ lợi ích của đất nước và phù hợp với thông lệ quốc tế). Để làm được điều trên, cần hiểu biết rõ bản chất, ưu nhược điểm của các loại hình đầu tư để có thể sử dụng hiệu quả các công cụ điều chỉnh – hạn chế nhược điểm, phát huy ưu điểm. Đó chính là ý nghĩa của sự phân biệt 2 loại hình đầu tư này với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài Ý nghĩa của sự phân biệt này đối với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Đang tải dữ liệu ...
  • Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài Ý nghĩa của sự phân biệt này đối với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam
  • Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài Ý nghĩa của sự phân biệt này đối với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam
  • Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài Ý nghĩa của sự phân biệt này đối với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam
  • Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài Ý nghĩa của sự phân biệt này đối với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò của ...

Upload: phuonghoang2000

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 350
Lượt tải: 17

Chính sách đầu tư trực tiếp ra nước ngoài ...

Upload: kts_nmt

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 343
Lượt tải: 16

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò của ...

Upload: chuyentoan

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 374
Lượt tải: 16

Phân tích điều kiện và khả năng huy động vốn ...

Upload: thanhbinh7931

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 293
Lượt tải: 16

Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư ...

Upload: foxriver8

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 370
Lượt tải: 16

Vai trò của nền kinh tế vai trò của đầu tư ...

Upload: thanhcong123

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 16

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng ...

Upload: miss_ngan_an

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 300
Lượt tải: 16

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng ...

Upload: bienhatchieunay512

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 16

Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để ...

Upload: grassland2009

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 400
Lượt tải: 16

Tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của ...

Upload: GizzaTafu

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 344
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư ...

Upload: chetmatthoi

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 428
Lượt tải: 16

Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam thực ...

Upload: lethinhuhoa82

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 370
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và ...

Upload: zazanna1

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 1115
Lượt tải: 23

CHUYÊN MỤC

Tổng hợp
Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài Ý nghĩa của sự phân biệt này đối với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam II – Ý NGHĨA CỦA SỰ PHÂN BIỆT 2 LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ NÀY VỚI HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong 5 năm tới mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng cơ cấu kinh tế có hiệu zip Đăng bởi
5 stars - 265322 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: zazanna1 - 04/11/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 04/11/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân biệt 2 loại hình đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài Ý nghĩa của sự phân biệt này đối với hoạch định chính sách đầu tư quốc tế ở Việt Nam