Tìm tài liệu

Bao cao Thuc tap tai Khoa Duoc benh vien GiaoThong Van Tai Trung Uong

Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương

Upload bởi: mystar_2012

Mã tài liệu: 240613

Số trang: 94

Định dạng: doc

Dung lượng file: 2,311 Kb

Chuyên mục: Y Dược

Info

Đề tài: Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU 1

Hình 1: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM . 2

Hình 2: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGÀNH DƯỢC TRONG NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM . 3

Hình 3: SƠ ĐỒ NGÀNH Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI 4

PHẦN I.THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO 5

Hình 4: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 5

I. Mô hình tổ chức: 6

II. Quá trình hình thành, phát triển và nhiệm vụ,chức năng. 6

III . Hoạt động của nhà máy : 10

IV. Hoạt động của kho tàng : 14

VI. Các mẫu biểu sổ sách và sản phẩm của công ty. 33

VII.Một số sản phẩm nổi tiếng của công ty : 38

PHẦN II .THỰC TẬP TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG 47

Hình 5: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TW . 47

Hình 6: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN GTVT TRUNG ƯƠNG 47

I. Mô hình tổ chức. 49

II . Chức năng , nhiệm vụ khoa Dược: 49

III . Công tác cung ứng và quản lý thuốc : 50

IV . Công tác trong khoa Dược : 52

V . Hoạt động dược lâm sàng : 55

VI. Các mẫu biểu và danh mục thuốc. 58

KẾT LUẬN: 9

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương
 • Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông ...

Upload: tieu_ngo8x

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 1630
Lượt tải: 18

Thực tập tại khoa dược Bệnh Viện 198 Bộ Công ...

Upload: nlt2390

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 2778
Lượt tải: 20

Sổ thu hoạch thực tập tại khoa dược bệnh viện

Upload: dovo123412341234

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 3203
Lượt tải: 21

Báo cáo thực tập ngành dược quy trình sản ...

Upload: trangnq

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 3882
Lượt tải: 28

Báo cáo thực tập chuyên ngành dược bệnh viện ...

Upload: minh

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 18165
Lượt tải: 34

Báo cáo thực tập tại khoa chống nhiễm khuẩn ...

Upload: nguyennam1577

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 880
Lượt tải: 16

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại ...

Upload: anhnin

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 844
Lượt tải: 19

Thực tập y sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện ...

Upload: muupmiipxxx

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 4391
Lượt tải: 23

Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco điều trị ...

Upload: snow_angel_1991_2006

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 18

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và ...

Upload: bottcp02

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 526
Lượt tải: 19

Báo cáo thực tập ngành dược

Upload: roingaymailaiden

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 10383
Lượt tải: 150

Hoạt động chuyển giao công nghệ thiết bị y ...

Upload: trandung508

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện ...

Upload: mystar_2012

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 3641
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Y Dược
Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương Đề tài: Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU 1 Hình 1: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM . 2 Hình 2: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGÀNH DƯỢC TRONG NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM . 3 Hình 3: SƠ ĐỒ doc Đăng bởi
5 stars - 240613 reviews
Thông tin tài liệu 94 trang Đăng bởi: mystar_2012 - 15/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo Thực tập tại Khoa Dược bệnh viện GiaoThông Vận Tải Trung Ương