Tìm tài liệu

Giao an cong nghe 7 ca nam

Giáo án công nghệ 7 cả năm

Upload bởi: hienanh8888

Mã tài liệu: 334025

Số trang: 282

Định dạng: doc

Dung lượng file: 3,234 Kb

Chuyên mục: Công nghệ Lớp 8

Info

Ngày soạn: Ngày dạy: /09/2009. Dạy lớp 7A Ngày dạy: /09/2009. Dạy lớp 7B Ngày dạy: /09/2009. Dạy lớp 7C Tiết 3 . Bài 4: THỰC HÀNHXÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN(VÊ TAY)1. Mục tiêu: a) Kiến thức: Xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay) b) Kĩ năng: Quan sát, thực hành. Kĩ năng hoạt động nhóm. c) Thái độ: Có ý thức lao động cẩn thận, khoa học, chính xác.2. Chuẩn bị: a) Giáo viên: Giáo án, 3 mẫu đất sạch hơi ẩm, lọ đựng nước, ống hút. b) Học sinh: Học bài cũ, 3 mẫu đất sạch hơi ẩm, lọ đựng nước, ống hút, thước.3. Tiến trình bài dạy * Ổn định tổ chức 7A: ..... 7B: ..... .7C: ..... a) Kiểm tra bài cũ:(1’) - Kiểm tra việc chuẩn bị thực hành của các nhóm. */ Đặt vấn đề: (1`)...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm
 • Giáo án công nghệ 7 cả năm

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giáo an Công Nghệ cả năm

Upload: phongtd3i

📎
👁 Lượt xem: 170
Lượt tải: 2

Giáo án công nghệ 7 năm 2010

Upload: mark_kenzo

📎 Số trang: 138
👁 Lượt xem: 229
Lượt tải: 13

Giáo án công nghệ 8 cả năm 1

Upload: Se7en

📎
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 3

Giáo án Công nghệ 8 cả năm chuẩn mới

Upload: doanquangly

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 764
Lượt tải: 16

Giáo án Công nghệ 8 cả năm 3 cột mới

Upload: cophieuce

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 287
Lượt tải: 10

Giáo án công nghệ 8 chuẩn kiến thức cả năm ...

Upload: haduylam

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 211
Lượt tải: 10

Giáo án Công nghệ 8 chuẩn KTKN cả năm mới ...

Upload: phongdn1210

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 243
Lượt tải: 3

Giáo án Công nghệ 8 cả năm chuẩn KTKN 3 cột

Upload: dontoan

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 1203
Lượt tải: 2

Giáo án công nghệ 8 cả năm chuẩn kiến thức 3 ...

Upload: daohongthang

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 2634
Lượt tải: 18

Giáo án công nghệ 8 năm 2010

Upload: huypham_dhp

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 5

GA công nghệ 8 cả năm

Upload: dinhphuainhan

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 192
Lượt tải: 8

Công nghệ 8 cả năm đầy đủ

Upload: dinhquang_1973

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 413
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giáo án công nghệ 7 cả năm

Upload: hienanh8888

📎 Số trang: 282
👁 Lượt xem: 352
Lượt tải: 6

CHUYÊN MỤC

Công Nghệ Công nghệ Lớp 8
Giáo án công nghệ 7 cả năm Ngày soạn: Ngày dạy: /09/2009. Dạy lớp 7A Ngày dạy: /09/2009. Dạy lớp 7B Ngày dạy: /09/2009. Dạy lớp 7C Tiết 3 . Bài 4: THỰC HÀNHXÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN(VÊ TAY)1. Mục tiêu: a) Kiến thức: Xác định được thành phần doc Đăng bởi
5 stars - 334025 reviews
Thông tin tài liệu 282 trang Đăng bởi: hienanh8888 - 21/07/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/07/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giáo án công nghệ 7 cả năm