Trọn gói công nghệ lớp 8

Trọn gói công nghệ lớp 8

Chương I BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC PPCT 1: Bài 1. VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNGI.MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1-Kiến thức: Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống. 2-Kĩ năng: Nhận biết được một số bản vẽ kĩ

SKKN Cong nghe 8 xep loai A

SKKN Cong nghe 8 xep loai A

A. đặt vấn đềI. Lời mở đầu:Kiểm tra, đánh giá là một quá trình được tiến hành một cách có hệ thống, được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học. Nhưng để thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá trước hết cần hiểu một khái niệm cơ

Sinh hoạt lớp 9

Sinh hoạt lớp 9

Ngày soạn: 19. 08.2009 Thực hiện: 22. 08. 2009 Sinh hoạt tuần I1. Đánh giá hoạt động tuần* Đạo đức: - Đa số các em có ý thức chấp hành tốt nội quy trường lớp, thực hiện tốt tác phong của người đội viên.- Lễ phép với thày cô giáo, đoàn kết với bạn

Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ 8

Sáng kiến kinh nghiệm môn công nghệ 8

Mục lục: Nội dungTrangI. Đặt vấn đề2II. Giải quyết vấn đề 3III. Kết thúc vấn đề11I . đặt vấn đề :1. Cơ sở lí luận: Hiện nay với sự phát triển không ngừng các nghành công nghiệp, nhất là nghành cơ khí chế tạo song muốn chế tạo ra một

Sáng kiến kinh nghiệm 8 2011 2012

Sáng kiến kinh nghiệm 8 2011 2012

I . đặt vấn đề : Đất nước trong quá trình đổi mới, nhát là trong thời điểm này khi mà cả đất nước đả và đang bước vào cuộc hội nhập toàn cầu WTO thì chủ trương của Đảng và nhà nước là phải phát triển và đẩy mạnh nền Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

Nội dung tích hợp giáo dục môi trường môn Công nghệ 8

Nội dung tích hợp giáo dục môi trường môn Công nghệ 8

ĐỊA CHỈ VÀ NỘI TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN CÔNG NGHỆ THCSKHỐI 8 : VẼ KỸ THUẬT – CƠ KHÍ - KỸ THUẬT ĐIỆN .BàiTên bàiĐịa chỉ tích hợpNội dung tích hợp giáo dục môi trườngGhi chúBài 1 đến bài 31 - Vẽ kỹ thuật- Cơ khíTất cả các

Mối ghép tháo được mẫu 2008 2009

Mối ghép tháo được mẫu 2008 2009

Tiết 25 Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢCA. MỤC TIÊU:Theo sách giáo viênB. CHUẨN BỊ BÀI DẠY:Chuẩn bị theo sách giáo viênC. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:1/ Ổn định tổ chức2/ Kiểm tra: Chi tiết máy là gì? gồm những loại nào? Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết

Giaoancongnghe8

Giaoancongnghe8

Ngaỳ soạn: 22/08/2009Ngày dạy: 24/08/2009Tuần 1 – Tiết 1: Bài1 : Vai trò bản vẽ kĩ thuậttrong sản xuất và đời sống.I.MụC ĐÍCH YÊU CầU:_Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với SX và ĐS_có nhận thức đúng về môn kĩ thuật, hăng say học tập bộ

Giáo án vật lý 6 đã sửa chuan 2 cột

Giáo án vật lý 6 đã sửa chuan 2 cột

Tuần:1Ngày soạn:15 . 8 . 2010Tiết:1Ngày giảng:16. 8. 2010CHƯƠNG I: CƠ HỌCBài 1: ĐO ĐỘ DÀII MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:+ Biết xác định giới hạn đo (GHĐ), độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo2.Kỹ năng:- Rèn luyện các kỹ năng sau đây:- Biết

Giáo án Công nghệ 8 cả năm chuẩn mới

Giáo án Công nghệ 8 cả năm chuẩn mới

giáo án công nghệ 8 chuẩn kiến thức kỹ năng mới năm 2010-2011 cả năm Tuần:.1.....Ngày soạn:...../...../ .Ngày giảng:...../...../ . Lớp: .....Tiết: .....Sĩ số: ...../...Ngày giảng:...../...../ . Lớp: .....Tiết: .....Sĩ số: ...../.... Chơng I Bản vẽ