Chứng minh luận điểm : “ Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 không phải là do sự ăn may

Mã tài liệu: 76501 Số trang: 8 Định dạng: docx

Mô tả

Trong quỏ trớnh hỡnh thành và phỏt triển , Đất nước ta đó trải qua khụng ớt cỏc cuộc cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc . Và có thể nói rằng may mắn là một yếu tố làm nên lịch sử vẻ vang ấy nhưng nó không đồng nghĩa với nhận định may mắn là nhân tố chính quyết đinh sự thắng lợi của các cuộc cỏch mạng mà may mắn chỉ là một chất xúc tác quan trọng giúp cho các cuộc cách mạng tiến nhanh hơn, gần hơn tới thắng lợi. Điều này được thể hiện rừ trong sự thành cụng vang dội của cuục cỏch mạng thỏng Tỏm 1945 tại Việt Nam. Xung quanh cuộc cách mạng này đó cú nhiều sự nghi ngờ và cú những những câu hỏi đặt ra rằng: Thắng lợi của cuộc cỏch mạng tháng Tám 1945 là có phải do sự ăn may hay không? Sau đây tôi xin đưa ra một vài ý kiến từ việc tỡm hiểu ,phõn tớch cỏc diễn biến , đường lối , chủ trương cũng như chính sách của Đảng trên con đường dẫn tới thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám để một phần nào đó giải đáp câu hỏi trên

Xem thêm

Mã tài liệu 76501

Hướng dẫn tải tài liệu
Để tải tài liệu thì bạn phải là thành viên của hệ thống và đã xác thực tài khoản email. Thực hiện đăng nhập vào hệ thống, vào chi tiết tài liệu và tải.

Danh sách sản phẩm xem gần đây