unikey - win64

unikey - win64

Phiên bản Unikey 4.0 RC2 hoạt động trên hệ điều hành 64 bit và hỗ trợ gõ tốt tiếng Việt trong Internet Explorer mà không tắt chế độ bảo vệ. Giao diện của phần mềm cũng được cải tiến đẹp hơn, hoạt động ổn định hơn,

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số