Camtasia Studio 9.1

Camtasia Studio 9.1

Ngoài tác dụng ghi lại màn hình đơn giản, Camtasia Studio 9.1.2 mới nhất cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để tùy biến, chỉnh sửa lại video sau khi đã ghi xong. Việc ghi lại các hoạt động màn hình là một phương thức để truyền tải hình ảnh trực quan nhất, chia sẻ với nhiều người dùng và xem trên nhiều thiết bị một cách dễ dàng.

Hướng dẫn tải tài nguyên trên Kho Tri Thức Số

Ứng dụng gợi ý cho bạn.

Click xem thêm ứng dụng gần giống