Báo cáo thực tập tại Công ty Phương Đông Travel

Mã tài liệu: 49201 Số trang: 21 Định dạng: docx

Mô tả

Hàng năm ngành du lịchđem lại một số lượng khổng lồ.Người ta nói khi chính phủ bỏ ra 1 đồng đẻ đầu tư vào ngành du lịch sẽ thu về một ngàn đồng lợi nhuận. Bởi lẽ du lịch là một ngành tổng hợpmang tính chất chính trị , kinh tế, văn hoá, xã hội, du lịch đóng vai trò thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển như ngành giao thôn, xây dựng, bưu chính viễn thông, ngân hàng…Do đó ntgành công nghiệp du lịchcó tác động ảnh hưởng số nhânvà hiệu ứng lan toả tràn đầy nhiều hơnm so với hầu hết các ngành khá. Trong nền kinh tế thị trường mở cửa, thế kỷ 19 là một thế kỷ phát triển của 3 ngành hàng đầu:công nghệ thông tin, vô tuyến và du lịch. Bước vào thế kỷ 21, ngành du lịch có nhiều thay đổibởi sự tác động của nhiều yếu tố mà các tổ chức du lịch cần thiết phảI có sự thay đổi về quản lý. Mặt khác sản phẩm du lịchlà một tổng thể bao gồm những vật hữu hình và vô hình. Hỗu hết sản phẩm du lịch là những dịch vụ, kinh nghiệm. Do đó sản phẩm du lịch có những tính chất vô cùng đặc biệt. Đặc tính này đòi hỏi người kinh doanh du lịch không những cân có những kiến thức tổng quát mà còn phảI có những kiến thức nghiệp vụ chyên môn. chính vì lẽ này người hướng dẫn viên du lịch có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kinh doanh du lịch.Hoạt động du lịch là một hoạt động không thể thiếu được trong mỗi công ty du lịch, đại lý du lịch…

Chương 1: Giới thiệu chung về cơ sở thực tập

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của cơ sở thực tập

Chương 3: Nhưng ý kiến nhân xét

Xem thêm

Mã tài liệu 49201

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây