Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ DL Hương Sơn

Mã tài liệu: 49192 Số trang: 46 Định dạng: docx

Mô tả

Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, du lịch đã có nhiều thay đổi về hình thức và trở nên đa dạng, nó chứng minh cho ngành sản xuất phi vật chất này. Trên thế giới khuynh hướng du lịch ngày càng gia tăng không ngừng về số lượng khách du lịch, điều đó dẫn đến sự cạnh tranh hết sức gay gắt của các công ty du lịch. Một số câu hỏi được đặt ra với các nhà làm du lịch là làm thế nào để xây dựng và tổ chức tốt chuyến hành trình cho khách hàng. Chính vì câu hỏi mà các nhà làm du lịch luôn luôn tìm tòi sáng tạo để mang đến những điều bất ngờ cho khách hàng. Và dẫn đến một kết quả tất yếu là các công ty du lịch tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh đều phải nỗ lực khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh của mình, điều này đã làm cho chất lượng du lịch ngày càng tăng. Việt Nam có một nền văn hoá truyền thống lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta có thể khẳng định rằng: điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán, những di sản văn hoá đã tạo nên hình ảnh Việt Nam với những nét riêng hoàn toàn khác biệt với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đó chính là lý do tại sao ngày càng có nhiều khách du lịch quốc tế tìm đến với Việt Nam.

Tổng quan tài liệu gồm:

Phần I: Quá trình phát triển và đặc điểm kinh doanh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Hương Sơn

Phần II: Hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Hương Sơn

Phần III: Những công việc đã làm trong thời gian thực tập

Xem thêm

Mã tài liệu: 49192

Danh sách sản phẩm xem gần đây