Công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH công nghệ CAD/CAM Việt Nam

Mã tài liệu: 74094 Số trang: 60 Định dạng: docx

Mô tả

Trong xu thế phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế nước ta hiện nay, các doanh đang ngày càng trở nên thích nghi hơn với guồng quay sôi động của nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp gặp phải không ít khó khăn thử thách khi tiến hành hoạt động kinh doanh trong một nền kinh tế mà quy luật canh tranh và đào thải khắc nghiệt đang chi phối rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Trong giai đoạn hiện nay cũng như sau này vấn đề quản lý nguồn nhân lực luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Đối các doanh nghiệp thương mại hiệu quả kinh tế được thể hiện qua việc quản lý nguồn nhân lực một cách khoa học hợp lí.

Kết cấu đề tài:

Phần I: Cơ cở lỷ luận về quản lý nguồn nhân lực

Phần II: Thực trạng về công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH công nghệ CAD

Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH công nghệ CAD

Xem thêm

Mã tài liệu 74094

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây