Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân

Mã tài liệu: 48846 Số trang: 47 Định dạng: docx

Mô tả

Trong xu thế phát triển như vũ bão, ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang trở thành công cụ không thể thiếu trong tất cả các mặt của đời sống xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó đã tạo ra những thành tựu ưu việt ngoài sức tưởng tượng, thế kỷ 21 thực sự bước vào thời kỳ hậu công nghiệp với xã hội thông tin phát triển kèm theo nền kinh tế tri thức năng động, tính chất không gian, thời gian bị xoá bỏ, khái niệm thế giới bị thu hẹp lại. Song chúng ta lại cảm thấy như chìm trong khối thông tin khổng lồ đang hàng ngày, hàng giờ được sản sinh ra theo cấp số nhân, người ta gọi là hiện tượng bùng nổ thông tin. Đứng trước xu thế đó Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác thông tin và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phát triển CNTT trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác quản lý và điều hành Nhà nước như: Chỉ thị số 58/CT- TW của Bộ Chính trị BCH TW khoá 8, Quyết định 112/2001/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước”, Chương trình 04 – Ctr/TU của Thành uỷ, Đề án “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước” của UBND Thành phố- nhằm tạo dựng môi trường trao đổi thông tin trong nội bộ các đơn vị chức năng của Thành phố, giữa các đơn vị chức năng với các cơ quan bên ngoài trên mạng máy tính. Thông qua môi trường này Hệ thống sẽ trợ giúp và quản lý các công việc thường ngày của các đơn vị, và để làm được điều đó thì CNTT là phương tiện hữu hiệu nhất để cải cách thủ tục hành chính, rà soát, tra cứu văn bản pháp quy phạm pháp luật, là phương tiện để cung cấp, cập nhật, xử lý thông tin từ Trung ương, Thành phố, Quận, Phường và ngược lại, tiến tới nhằm xây dựng một Chính phủ điện tử trong tương lai.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. UBND quận Thanh Xuân đã có những bước phát triển nhằm từng bước đưa CNTT vào trong công tác quản lý hành chính, nhằm xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn quận.

Sớm nhận thức được vấn đề này và muốn đi sâu vào tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân” để thấy được bức tranh toàn cảnh về việc ứng dụng CNTT tại một cơ quan chính quyền của Việt Nam.

Chương I: Giới thiệu về UBND quận Thanh Xuân

Chương II: Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân

Chương III: Phương hướng, mục tiêu biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước tại UBND quận Thanh Xuân

Xem thêm

Mã tài liệu: 48846

Danh sách sản phẩm xem gần đây