Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch

Mã tài liệu: 49633 Số trang: 80 Định dạng: docx

Mô tả

nguyên vật liệu trong DN là tài sản lưu động, thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp, nếu nguyên vật liệu để tồn kho quá nhiều, quá lâu sẽ gây tình trạng ứ đọng vốn, tăng chi phí bảo quản…, Nếu bảo quản không tốt nguyên vật liệu còn bị mất hoặc kém phẩm chất. Như vậy sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán nói chung, đặc biệt là kế toán NVL có tác dụng to lớn trong quản lý kinh tế, nó phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Thông qua kế toán NVL, giúp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng NVL có hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng lãng phí, mất mát NVL, tránh tình trạng ứ đọng vốn, giảm được chi phí và đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn.

báo cáo gồm 3 phần:

Phần I: cơ sở Lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán vật liệu ở Lâm trường lập thạch

Phần III: Một số ý kiến về công tác kế toán nVL ở Lâm trường Lập thạch

Xem thêm

Mã tài liệu 49633

Danh sách sản phẩm xem gần đây