Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh gạch men THẠCH ANH

Mã tài liệu: 629110 Số trang: 49 Định dạng: doc

Mô tả

bộ giáo dục và đào tạo trường cđ kinh tế - cơng nghệ tp.hồ chí minh khoa kinh tế báo cáo thực tập đề tài: hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh gạch men thạch anh gvhd : nguyễn đăng liêm. svth : nguyễn hữu văn mssv : 0621002448. lớp : c2qt7 . niên khĩa (2006-2009) tp. hồ chí minh, tháng 07 năm 2009. mục lục lời mở đầu trang phần a: cơ sở lí luận về quản trị nguồn nhân lực i. khái niệm , mục tiêu , vai trò của quản trị nguồn nhân lực.....1 1. khái niệm.....1 2. mục tiêu.....1 a. mục tiêu xã hội.....1 b. mục tiêu doanh nghiệp.....1 c. mục tiêu cá nhân.....1 3. vai trò.....1 ii. các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực.....2 1. nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực.....2 2. nhóm chức năng đào tạo và phát triển.....3 3. nhóm chức...
Xem thêm

Mã tài liệu: 629110

Danh sách sản phẩm xem gần đây