Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam

Mã tài liệu: 50388 Số trang: 70 Định dạng: docx

Mô tả

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức WTO, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu bán hàng là điều kiện tiên quyết, quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thương mại thì khâu bán hàng lại càng quan trọng, nó là hoạt động chính của doanh nghiệp, hiệu quả của nó quyết định tới hiệu quả kinh doanh. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

bài làm bao gồm:

Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanhncủa công ty TNHH Giovanni Việt Nam

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Giovanni Việt Nam.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Giovanni Việt Nam .

Xem thêm

Mã tài liệu 50388

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây