Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn

Mã tài liệu: 635664 Số trang: 70 Định dạng: doc

Mô tả

mục lục trang lời mở đầu 4 chương i: lý luận về quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 6 i . nhân lực trong doanh nghiệp 6 1.khái niệm. 6 2. vai trò 6 3. phân loại 6 4. đặc điểm 7 ii. quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8 1. khái niệm quản lý nguồn nhân lực 8 2. vai trò quản lý nguồn nhân lực 9 3. mục tiêu quản lý nguồn nhân lực. 10 iii. nội dung quản lý nguồn nhân lực 11 1. tập trung chiến lược 11 2. kế hoạch, lập kế hoạch 12 3. tuyển dụng nguồn nhân lực 15 4. đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16 5. đánh giá nguồn nhân lực 18 + định biên 17 + biên chế sản xuất kinh doanh 19 + dự trữ nhân lực 20 + bố trí hợp lý sản xuất 20 + tiêu chuẩn hoá công việc 21...
Xem thêm

Mã tài liệu 635664

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây