Nghiên cứu về bản chất và nguồn gốc sự giàu có của các quốc gia

Mã tài liệu: 114897 Số trang: 20 Định dạng: docx

Mô tả

Nếu cho rằng chủ nghĩa tư bản là hoàn hảo, là công bằng thì tại sao lại có sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập của người công nhân so với nhà tư bản. Nếu nhà tư bản trả lương cho công nhân bằng đúng với những gì họ đã dùng sức lao động nói một cách bóng gió là mồ hôi, nước mắt của mình để tạo ra thì tư liệu nhà tư bản có thu được lợi nhuận để tích lũy và đầu tư tái sản xuất mở rộng. Trên thực tế, nếu người công nhân được trả công đúng bằng giá trị sức lao động thì họ vẫn bị bóc lột giá trị thặng dư, do giá trị thặng dư là phần dôi ra ngoài giá trị sưc lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.

Chủ nghĩa tư bản ra đời tạo ra một giai cấp công nhân hùng hậu, họ phải làm việc để nuôi sống bản thân, gia đình và làm không công cho nhà tư bản ngày càng giàu có. Những mâu thuẫn trong chủ nghĩa tư bản hình thành và được các nhà tư tưởng nghiên cứu trên nhiều góc độ, trong đó có góc độ về thu nhập bao gồm tiền lương, lợi nhuận và địa tô.

Chủ nghĩa tư bản ngày nay vẫn đang trên đà phát triển của nó, vươn cái vòi của mình đi khắp năm châu. Tìm hiểu nguyên nhân sự phát triển của nó cũng là để tìm con đường vượt lên và chống lại nó. Vấn đề thu nhập đã đang là vấn đề hết sức bức thiết cần được nghiên cứu. Đó cũng là lý do tại sao ngay từ thời kì đầu của chủ nghĩa tư bản nó đã không thể bị bỏ qua trong học thuyết kinh tế tư sản cổ điển.

Thêm vào đó, nước Việt Nam đang đi trên con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội song tất yếu lại phải sử dụng cơ chế thị trường của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tiến hành dưới sự quan lý của nhà nước. Nếu không khéo léo chúng ta sẽ vấp phải những khó khăn như chệch hướng chủ nghĩa xã hội, những vấn đề do cơ chế thị trường mang lại, mà những vấn đề đó không phải là chưa xuất hiện cần có bàn tay vững vàng của nhà nước để vượt qua khó khăn đó.

Mặt khác, thế hệ trẻ khi tìm hiểu về các vấn đề bên trong của chủ nghĩa tư bản cũng có thêm hiểu biết, vững vàng lập trường, không lệch lạc xác định đúng con đường cần phải đi. Tìm hiểu những thành tựu hạn chế trong lý luận thu nhập của trường phái tư sản cổ điển là một trong những cách để làm được điều đó, cũng như hiểu được ý nghĩa của nó đối với đương thời, với chủ nghĩa Mác - Lênin và xã hội Việt Nam hiện đại.

Kết cấu đề tài:

Phần I : Mở Đầu

Phần II. Nội dung

Phần III . Kết luận

Xem thêm

Mã tài liệu 114897

Danh sách sản phẩm xem gần đây