Yêu cầu tạo mật khẩu mới

Gửi yêu cầu tạo mật khẩu mới

Chức năng cho phép bạn đổi lại mật khẩu mới trong trường hợp bị quên mật khẩu

Hệ thống sẽ gửi vào email bạn đường link để bạn truy cập đổi mật khẩu.