Tìm tài liệu

Nghien cuu to chuc lanh tho du lich tinh Son La 1

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1

Upload bởi: phan_hoang_son

Mã tài liệu: 116490

Số trang: 4

Định dạng: docx

Dung lượng file: 38 Kb

Chuyên mục: Địa lý

Info

Trên cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch trên thế giới và Việt Nam, luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá các điểm, cụm, tuyến du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể ở Sơn La. Các tiêu chí này đã phân loại được các điểm du lịch (có ý nghĩa quốc gia, vùng và địa phương), các cụm du lịch (hoạt động có hiệu quả, chưa hiệu quả), các tuyến du lịch. Trên cơ sở đó, có những hướng khai thác hiệu quả.

- Sơn La có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Vị trí địa lí là cửa ngõ của miền Tây Bắc, có thể liên kết với các tỉnh thành lân cận để hình thành các tuyến du lịch. Tài nguyên du lịch độc đáo, cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí đã và đang được đầu tư, nâng cấp. Đây là những cơ hội để du lịch Sơn La phát triển.

- Tổ chức lãnh thổ du lịch ở Sơn La đã bước đầu được hình thành với các điểm, cụm, tuyến du lịch. Có những điểm đang hoạt động có doanh thu, có điểm hoạt động chưa có doanh thu, có điểm là tiềm năng. Sơn La đã có 5 cụm du lịch đang được khai thác, trong đó cụm TP Sơn La và cụm Mộc Châu là hai cụm hoạt động có hiệu quả cao nhất. Sơn La còn có một số tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh đang hoạt động nhưng hiệu quả khai thác chưa cao.

- Luận án đề xuất những định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch. Định hướng chung để tổ chức lãnh thổ du lịch ở Sơn La theo 3 hướng chính, hướng tây bắc- đông nam, hướng đông – tây và hướng bắc – nam. Với những định hướng đó, luận án đã đề xuất được các sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng ở Sơn La là: Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần, du lịch thể thao, du lịch vui chơi, giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch tham quan các di tích lịch sử, du lịch nghiên cứu.

Để phát triển du lịch theo hướng đề xuất, xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng và tổ chức lãnh thổ du lịch hợp lí, luận án xây dựng 7 nhóm giải pháp là: các giải pháp về quy hoạch du lịch, các giải pháp về vốn và đầu tư, các giải pháp về nguồn nhân lực, các giải pháp về tổ chức và quản lí du lịch, các giải pháp tôn tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch, các giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch. Các giải pháp này đã được nghiên cứu trên cơ sở những chiến lược phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh, đồng thời phù hợp với thực tiễn ở từng điểm, cụm, tuyến du lịch.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  Tên đề tài: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La

  Chuyên ngành: Địa lý học

  Mã số: 62. 31. 95. 01

  Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Mùi

  Người hướng dẫn:   1/ GS. TS Lê Văn Thông

                                              2/ PGS. TS Nguyễn Thị Sơn

  Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

  Những kết luận mới của luận án:

  - Trên cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch trên thế giới và Việt Nam, luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá các điểm, cụm, tuyến du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể ở Sơn La. Các tiêu chí này đã phân loại được các điểm du lịch (có ý nghĩa quốc gia, vùng và địa phương), các côm du lịch (hoạt động có hiệu quả, chưa hiệu quả), các tuyến du lịch. Trên cơ sở đó, có những hướng khai thác hiệu quả.

  - Sơn La có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Vị trí địa lí là cửa ngõ của miền Tây Bắc, có thể liên kết với các tỉnh thành lân cận để hình thành các tuyến du lịch. Tài nguyên du lịch độc đáo, cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịchnhân văn. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí đã và đang được đầu tư, nâng cấp. Đây là những cơ hội để du lịch Sơn La phát triển.

  - Tổ chức lãnh thổ du lịch ở Sơn La đã bước đầu được hình thành với các điểm, cụm, tuyến du lịch. Có những điểm đang hoạt động có doanh thu, có điểm hoạt động chưa có doanh thu, có điểm là tiềm năng. Sơn La đã có 5 côm du lịch đang được khai thác, trong đó côm TP Sơn La và cụm Mộc Châu là hai côm hoạt động có hiệu quả cao nhất. Sơn La còn có mét sè tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh đang hoạt động nhưng hiệu quả khai thác chưa cao.

  - Luận án đề xuất những định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch. Định hướng chung để tổ chức lãnh thổ du lịch ở Sơn La theo 3 hướng chính, hướng tây bắc- đông nam, hướng đông – tây và hướng bắc – nam. Với những định hướng đó, luận án đã đề xuất được các sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng ở Sơn La là: Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần, du lịch thể thao, du lịch vui chơi, giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch tham quan các di tích lịch sử, du lịch nghiên cứu.

  Để phát triển du lịch theo hướng đề xuất, xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng và tổ chức lãnh thổ du lịch hợp lí, luận án xây dựng 7 nhóm giải pháp là: các giải pháp về quy hoạch du lịch, các giải pháp về vốn và đầu tư, các giải pháp về nguồn nhân lực, các giải pháp về tổ chức và quản lí du lịch, các giải pháp tôn tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch, các giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch.Các giải pháp này đã được nghiên cứu trên cơ sở những chiến lược phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh, đồng thời phù hợp với thực tiễn ở từng điểm, cụm, tuyến du lịch.

  Đối với Sơn La, mét tỉnh miền nói, kinh tế khó khăn, du lịch mới được phát triển thì việc triển khai tổ chức lãnh thổ và thực hiện đồng thời các giải pháp đó sẽ giúp cho du lịch Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn.

  Người hướng dẫn                                                             Nghiên cứu sinh

   

   

  BẢN TIẾP THU SỬA CHỮA LUẬN ÁN

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1
 • Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1
 • Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1
 • Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn ...

Upload: hose_hcm

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 194
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn ...

Upload: tholevan5204

📎 Số trang: 212
👁 Lượt xem: 793
Lượt tải: 18

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tỉnh Bắc Giang

Upload: hungkbq4

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 1163
Lượt tải: 19

Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến điều ở ...

Upload: locluong

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Yên Bái

Upload: vbaodng

📎 Số trang: 128
👁 Lượt xem: 630
Lượt tải: 18

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tỉnh ...

Upload: himlam

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 1262
Lượt tải: 20

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch huyện ...

Upload: ndphuongdcp

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 912
Lượt tải: 17

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh ...

Upload: ntqchau84

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 576
Lượt tải: 18

Sự phát triển công nghiệp vùng đông bắc dẫn ...

Upload: toanpd

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 299
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tính trữ lượng khí của lô a bồn ...

Upload: lamnguyentruong

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 16

Tổ chức lãnh thổ một trong những đối tượng ...

Upload: cuc_vangmu

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên trong ...

Upload: mattrangvang

📎 Số trang: 144
👁 Lượt xem: 656
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn ...

Upload: phan_hoang_son

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 1280
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Địa lý
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1 Trên cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch trên thế giới và Việt Nam, luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá các điểm, cụm, tuyến du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể ở Sơn La. Các tiêu chí này đã phân loại được các điểm du lịch (có ý nghĩa docx Đăng bởi
5 stars - 116490 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: phan_hoang_son - 01/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1