Tìm tài liệu

Lua chon, xay dung he thong cau hoi va bai tap ve phan ung oxi hoa-khu (ban khtn), nham phat huy nang luc nhan thuc va tu duy cho hoc sinh o truong thpt

Info

Trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cũng như trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự phát triển. Mục tiêu của giáo dục nhằm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao dân trí. Trong công cuộc đổi mới này đòi hỏi nhà trường phải tạo ra những con người tự chủ, năng động và sáng tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội

Các công trình nghiên cứu về thực trạng giáo dục gần đây cho thấy chất lượng nắm vững kiến thức của hs không cao đặc biệt việc phát huy tính tích cực, chủ động của hs, năng lực nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng tự học không được chú ý rèn luyện đúng mức.

Trong quá trình giảng dạy ở trường phổ thông nhiệm vụ phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho hs là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tiến hành đồng bộ ở tất cả các môn, trong đó Hóa học là môn khoa học thực nghiệm đề cập đến rất nhiều vấn đề khoa học, sẽ góp phần rèn luyện tư duy cho hs ở nhiều góc độ.

Trong dạy học hóa học, có thể nâng cao chất lượng dạy học phát huy năng lực nhận thức và tư duy của hs bằng nhiều biện pháp, phương pháp khác nhau. Trong đó sử dụng và hướng dẫn giải bài tập hóa học là một pp dạy học hữu hiệu có tác dụng tích cực đến việc giáo dục, rèn luyện và phát huy năng lực nhận thức cũng như tư duy của hs. Trong xu hướng hiện nay của của lý luận dạy học là đặc biệt chú trọng đến hoạt động và vai trò của hs trong quá trình dạy học, đòi hỏi hs phải làm việc tích cực, tự lực (hs lĩnh hội và điều khiển tự lĩnh hội kiến thức). Do đó đòi hỏi giáo viên cần nghiên cứu bài tập hóa học, trên cơ sở hoạt động tư duy của hs, từ đó đề ra pp sử dụng bài tập hóa học trong giảng dạy cũng như bài tập nêu ra vấn đề nhận thức, hướng dẫn hs tự mình giải quyết vấn đề, thông qua đó mà phát huy năng lực nhận thức và bồi dưỡng tư duy hóa học cho học sinh.

Chương ICơ sở lý luận của đề tài

Chương IIHệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập hóa học về phản ứng oxi hóa - khử

Chương IIIThực nghiệm sư phạm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt
  • Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổng kết lý thuyết- xây dựng và lựa chọn hệ ...

Upload: binhlt_sodc

📎 Số trang: 199
👁 Lượt xem: 1373
Lượt tải: 16

Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ ...

Upload: thachdat

📎 Số trang: 196
👁 Lượt xem: 1165
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống bài tập hóa vô cơ lớp 10 ...

Upload: tapdoan6789

📎 Số trang: 179
👁 Lượt xem: 608
Lượt tải: 17

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa ...

Upload: quynguyen

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 685
Lượt tải: 18

Sử dụng bài tập để phát triển tư duy rèn trí ...

Upload: chuyentinhabc

📎 Số trang: 168
👁 Lượt xem: 395
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học ...

Upload: linhchi12387

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 17

Thiết kế hệ thống bài toán hóa học nhiều ...

Upload: spsthuybui

📎 Số trang: 154
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

Xây dựng hệ thống lý thuyết bài tập phần hóa ...

Upload: truongvanmanhha

📎 Số trang: 158
👁 Lượt xem: 512
Lượt tải: 20

Ứng dụng Access và Visual Basic Net để xây ...

Upload: ceda

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 569
Lượt tải: 16

Thiết kế một hệ thống mô phỏng cơ chế phản ...

Upload: chienpham_kt

📎 Số trang: 149
👁 Lượt xem: 741
Lượt tải: 17

Xác định hoạt tính xúc tác VAPO 5 cho phản ...

Upload: minhvu0605

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 689
Lượt tải: 16

Rèn luyện năng lực độc lập sáng tạo cho học ...

Upload: phansyhai

📎 Số trang: 151
👁 Lượt xem: 391
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài ...

Upload: thaintm

📎 Số trang: 177
👁 Lượt xem: 902
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học tự nhiên Hóa học
Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt Trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cũng như trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự phát triển. Mục tiêu của giáo dục nhằm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài docx Đăng bởi
5 stars - 23090 reviews
Thông tin tài liệu 177 trang Đăng bởi: thaintm - 27/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt