Tìm tài liệu

Cach Mang Thang Tam 1945 Thang Loi, Dan Toc Viet Nam Buoc Vao Mot ky Nguyen Moi

Cách Mạng Tháng Tám 1945 Thắng Lợi, Dân Tộc Việt Nam Bước Vào Một kỷ Nguyên Mới

Upload bởi: Phuongnga0101

Mã tài liệu: 29246

Số trang: 27

Định dạng: docx

Dung lượng file: 94 Kb

Chuyên mục: Triết học

Info

Dân tộc Việt Nam sớm hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường bất khuất, Dân tộc Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước, đã chiến thắng bao kẻ thù xâm lược lớn mạnh.

Từ đầu thế kỉ XIX, trong quá trình đi xâm lấn, mở rộng thuộc địa, tư bản phương Tây đã để ý tới nước ta. Năm 1958, đế quốc Pháp nổ súng xâm lược nước ta,Triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước Pa-Tơ -Nốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc pháp.Từ đó chúng ta là thuộc địa của chúng, cũng kể từ đó nhân dân ta chịu đựng bao đau khổ, lầm than dưới sự bóc lột tận cùng của thực dân Pháp đã làm hằn sâu trong tiềm thức mỗi người Việt Nam ý chí kiên cường.

Bằng sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đội Tiên phong, bộ tham mưu cầm ngọn cờ lãnh đạo đã dẫn dắt nhân dân Viêt Nam tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám.

Cách mạng tháng Tám là một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật đồng thời nó còn lật đổ chế độ Phong kiến tồn tại ngót ngàn năm trên đất nước ta.

Khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đưa nước ta từ một dân tộc nô lệ, bị áp bức bóc lột trở thành một đất nước dành độc lập, có chủ quyền. Từ một nước không có tên trong bản đồ thế giới nay có thể tự hào với thế giới về đất nước mình.

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Ýnghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi và bài ...

Upload: bodessm

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 585
Lượt tải: 18

Chứng minh luận điểm : “ Thắng lợi của cuộc ...

Upload: nanghong

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 14323
Lượt tải: 164

Sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đang bước ...

Upload: tuonglm

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 1174
Lượt tải: 16

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi ...

Upload: vui_tinh_88

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 9548
Lượt tải: 24

Đảng với sự kết hợp nhân tố dân tộc và quốc ...

Upload: phuongtran271189

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 573
Lượt tải: 16

Kiên định đường lối đổi mới Việt Nam vững ...

Upload: thnhantp

📎 Số trang: 250
👁 Lượt xem: 558
Lượt tải: 16

Đảng với sự kết hợp nhân tố dân tộc và quốc ...

Upload: nguyenhongquan_vp661986

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 304
Lượt tải: 16

Đảng với sự kết hợp nhân tố dân tộc và quốc ...

Upload: atombombh

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 186
Lượt tải: 16

Đảng với sự kết hợp nhân tố dân tộc và quốc ...

Upload: phamvan_hoc

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt ...

Upload: tuanhoang168

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 842
Lượt tải: 16

Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối ...

Upload: dunggoi

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 743
Lượt tải: 19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng ...

Upload: doanmanhha166

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 740
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cách Mạng Tháng Tám 1945 Thắng Lợi, Dân Tộc ...

Upload: Phuongnga0101

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 722
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Cách Mạng Tháng Tám 1945 Thắng Lợi, Dân Tộc Việt Nam Bước Vào Một kỷ Nguyên Mới Dân tộc Việt Nam sớm hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường bất khuất, Dân tộc Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử dựng nước và giữ nước, đã chiến thắng bao kẻ thù xâm lược lớn docx Đăng bởi
5 stars - 29246 reviews
Thông tin tài liệu 27 trang Đăng bởi: Phuongnga0101 - 28/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cách Mạng Tháng Tám 1945 Thắng Lợi, Dân Tộc Việt Nam Bước Vào Một kỷ Nguyên Mới