Tìm tài liệu

Dua vao cap pham tru triet hoc nguyen nhan - ket qua de de cap den mot so van de buc xuc cua o nhiem moi truong do thi va mot so bien phap khac phuc su o nhiem moi truong do thi .

Info

Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm .

Kết cấu đề tài:

Phần I : Lời nói đầu

Phần II : Nội dung

Phần III : Kết luận chung

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam còng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là mét trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có mét sù phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường . Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường , nền kinh tế sẽ bị thiệt hại trước mắt còng nh­ lâu dài. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững . Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá đã đẩy mạnh quá trình đô thị hoá dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm . Do vậy trong khuôn khổ bài tiểu luận triết học này em xin dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến mét sè vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và mét sè biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .

                          Phần I    :     Lời nói đầu .

            Phần II   :    Nội dung .

  I, Vận dụng lý luận thực tiễn triết học :

  1.     Cặp phạm trù Nguyên nhân và kết quả :

  2.     Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

        II, Vận dụng vào thực tế :

  1.     Mét số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm môi trường đô thị .

  2.     Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô thị .

        III , Mét sè mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn

  Phần III : Kết luận chung.

  10

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .
 • Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường ...

Upload: vi_nguyen121

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 392
Lượt tải: 16

một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường ...

Upload: thanhhoang379

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường ...

Upload: haychoanh_suasai_nhungloilam_ts

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 268
Lượt tải: 16

Một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường ...

Upload: ptn1970

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 803
Lượt tải: 18

Một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà ...

Upload: mercuryatsky

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 532
Lượt tải: 16

một số vấn đề của ô nhiễm môi trường ở Hà ...

Upload: namphuong181

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 476
Lượt tải: 16

Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm ...

Upload: dinhthonghia

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 16

Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm ...

Upload: errorwebcam

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 301
Lượt tải: 16

Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến ô nhiễm ...

Upload: huehabac

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 320
Lượt tải: 16

Thực trạng môi trường đô thị nước ta hậu quả ...

Upload: hoaiphong9

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 16

Vấn đề ô nhiễm môi trường

Upload: quanft

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 17

Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô ...

Upload: romeoaac_edu

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 16

Hiện trạng hậu quả của ô nhiễm môi trường đô ...

Upload: nguyenduchai1987

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 372
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - ...

Upload: songnhock

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 420
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị . Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những docx Đăng bởi
5 stars - 61247 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: songnhock - 25/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Dựa vào cặp phạm trù triết học nguyên nhân - kết quả để đề cập đến một số vấn đề bức xúc của ô nhiễm môi trường đô thị và một số biện pháp khắc phục sự ô nhiễm môi trường đô thị .