Tìm tài liệu

Su xuat hien cua chu nghia Mac - mot cuoc cach mang trong triet hoc

Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học

Upload bởi: nguyenquangchuc9999

Mã tài liệu: 67149

Số trang: 10

Định dạng: docx

Dung lượng file: 44 Kb

Chuyên mục: Triết học

Info

Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng hoàn chỉnh, là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh để nhận thức và cải tạo thế giới. Hiện nay, cuộc đấu tranh tư tưởng và thực tiễn mới xây dựng đất nước đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu và nhận thức lại những giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có việc nghiên cứu và quán triệt những nguyên lý cơ bản của triết học duy vật biện chứng, để phát triển và vận dụng học thuyết cách mạng vào khoa học đó một cách sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc khôi phục và bảo vệ những giá trị của triết học mácxít cũng như toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định vị trí và vai trò của triết học mácxít trong lịch sử triết học cũng như trong cuộc sống, trở thành một nhiệm vụ bức thiết.

Kết cấu đề tài gồm:

Lời mở đầu

Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI MỞ ĐẦU

   

  Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng hoàn chỉnh, là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh để nhận thức và cải tạo thế giới. Hiện nay, cuộc đấu tranh tư tưởng và thực tiễn mới xây dựng đất nước đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu và nhận thức lại những giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có việc nghiên cứu và quán triệt những nguyên lý cơ bản của triết học duy vật biện chứng, để phát triển và vận dụng học thuyết cách mạng vào khoa học đó một cách sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc khôi phục và bảo vệ những giá trị của triết học mácxít còng nh­ toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định vị trí và vai trò của triết học mácxít trong lịch sử triết học còng nh­ trong cuộc sống, trở thành một nhiệm vụ bức thiết. Trong bài tiểu luận ngắn này em xin trình bày một cách ngắn gọn và sơ lược quá trình hình thành và ra đời của triết học duy vật biện chứng mácxít. Vì thời gian và trình độ có hạn, bài tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong được sự chỉ bảo của các thầy và những ai quan tâm đến vấn đề này.

   

   

  Sù xuất hiện của chủ nghĩa Mác - mét cuộc cách mạng trong triết học

   

  Triết học Mác ( chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử) là bộ phận cấu thành và đồng thoừi là cơ sở triết học của chủ nghĩa Mác, là chìa khoá để giải thích trên cơ sở khoa học quá trình phát triển của tư tưởng nhân loại.

  Quê hương của chủ nghĩa Mác là nước Đức. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất ở Anh, Pháp, Đức và của các nước tư bản chủ nghĩa khác đã chứng tỏ phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ưu việt hơn hẳn phương thức sản xuất phong kiến. Song cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, những mâu thuẫn giai cấp - xã hội vốn có của bản thân nã còng nẩy sinh và ngày càng

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học
 • Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cuộc cách mạng triết học của Mác Ănghen và ý ...

Upload: hat9488

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 16

Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học ...

Upload: caothanhtrung1976

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 548
Lượt tải: 22

Cuộc cách mạng triết học của Mác Ănghen và ý ...

Upload: maxibikini

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 606
Lượt tải: 16

Cuộc cách mạng triết học của Mác Ănghen và ý ...

Upload: khanhloan03

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 592
Lượt tải: 16

Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học ...

Upload: goplayer

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 538
Lượt tải: 19

Tiểu luận triết học Phân tích thực chất của ...

Upload: thutuong35

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 556
Lượt tải: 17

Ýnghĩa cuộc cách mạng triết học của Mác ...

Upload: Vinhduchoang1980

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 618
Lượt tải: 16

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên ...

Upload: adt-power

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 340
Lượt tải: 16

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên ...

Upload: toantvdl4

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 557
Lượt tải: 16

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên ...

Upload: sosmartone

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1942
Lượt tải: 24

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên ...

Upload: phanvanha

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên ...

Upload: mithanhminh

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên ...

Upload: thahonembitat_honthangkhachonem

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc ...

Upload: nguyenquangchuc9999

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 618
Lượt tải: 22

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng hoàn chỉnh, là vũ khí tư tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh để nhận thức và cải tạo thế giới. Hiện nay, cuộc đấu tranh tư tưởng và thực tiễn mới docx Đăng bởi
5 stars - 67149 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: nguyenquangchuc9999 - 01/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác - một cuộc cách mạng trong triết học