Tìm tài liệu

Binh dang gioi trong su phan cong lao dong o cac gia dinh do thi hien nay

Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

Upload bởi: private_sky7x

Mã tài liệu: 213414

Số trang: 33

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 203 Kb

Chuyên mục: Xã hội học

Info

PHẦN ĐỀ CƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5

2.1. Mục đích nghiên cứu .5

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .5

3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5

3.1. Đối tượng nghiên cứu .5

3.2. Khách thể nghiên cứu 6

3.3. Phạm vi nghiên cứu 6

4. Phương pháp nghiên cứu 6

4.1. Phương pháp nghiên cứu định lượng .6

4.2. Phương pháp nghiên cứu định tính 6

4.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 7

4.4. Phương pháp quan sát .7

PHẦN NỘI DUNG

Chương I. Cơ sở lý luận

1.Cơ sở lý luận .7

1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình .7

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình .8

1.3. Quan điểm của Đảng, nhà nước về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình 9

2.Các phương pháp tiếp cận 10

2.1. Lý thuyết cơ cấu chức năng 10

2.2. Lý thuyết giới 11

2.3. Lý thuyết nữ quyền 11

Chương II. Vấn đề bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

1. Bình đẳng giới trong hoạt động sản xuất 12

1.1. Bình đẳng giới trong lao động sản xuất và lao động tái sản xuất 12

1.2. Bình đẳng giới trong cách tiếp cận về mặt kinh tế 15

1.3. Bình đẳng giới trong vấn đề tạo quyền sử dụng giữa nam và nữ trong gia đình .18

2. Bình đẳng giới trong hoạt động chăm sóc gia đình và sinh đẻ 21

2.1. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình 21

2.2. Bình đẳng giới trong cách tiếp cận nguồn lực văn hóa, giáo dục 24

2.3. Bình đẳng giới trong cách tiếp cận nguồn lực y tế, sức khỏe 26

3. Bình đẳng giới trong hoạt động cộng đồng 27

Chương III. Nguyên nhân và giải pháp

1. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề bất bình đẳng giới trong gia đình 29

2. Giải pháp nhằm xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới 30

Chương IV. Kết luận và khuyến nghị

1. Kết luận 30

2. Khuyến nghị .31

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa ...

Upload: w3c_viet

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 1135
Lượt tải: 23

Mối quan hệ giới về phân công lao động giữa ...

Upload: duongnh

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 848
Lượt tải: 16

Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp ...

Upload: loicu20102010

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 585
Lượt tải: 16

Gia đình trong quá trình đô thị hóa ở Thành ...

Upload: phucdo

📎 Số trang: 213
👁 Lượt xem: 839
Lượt tải: 17

Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn ...

Upload: huynhan2704

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 591
Lượt tải: 16

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc ...

Upload: thietbinguon

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 686
Lượt tải: 19

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc ...

Upload: taikhoa2009

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 16

Đề tài Sự biến đổi của mô hình quan hệ giới ...

Upload: nguyenthithanhlieubi

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 559
Lượt tải: 16

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp ...

Upload: nguyendulong

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 694
Lượt tải: 17

Sự tác động của chính sách xã hội đối với ...

Upload: nguyennamhai01

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 588
Lượt tải: 16

Sự tác động của chính sách xã hội đối với ...

Upload: thichdoc

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 632
Lượt tải: 16

Sự tác động của chính sách xã hội đối với ...

Upload: dunglv

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 382
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở ...

Upload: private_sky7x

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 2343
Lượt tải: 23

Khoa học xã hội Xã hội học
Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay PHẦN ĐỀ CƯƠNG 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 5 2.1. Mục đích nghiên cứu .5 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .5 3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5 3.1. Đối tượng nghiên cứu .5 3.2. Khách thể nghiên cứu 6 3.3. pdf Đăng bởi
5 stars - 213414 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: private_sky7x - 14/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bình đẳng giới trong sự phân công lao động ở các gia đình đô thị hiện nay