Tìm tài liệu

Khao sat dieu kien tong hop va nghien cuu tinh chat quang xuc tac cua vat lieu TiO2 bien tinh bang nitrogen ung dung trong xu ly moi truong

Info

Đất nước ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật càng tiên tiến thì môi trường càng bị tàn phá nặng nề. Không chỉ tình trạng ô nhiễm nguồn nước mà ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất đang là vấn đề rất được quan tâm và cần giải quyết.

Hiện nay, ô nhiễm khí quyển là vấn đề thời sự nóng bỏng của cả thế giới chứ không phải riêng của một quốc gia nào. Môi trường khí quyển đang có nhiều biến đổi rõ rệt và có ảnh hưởng xấu đến con người và các sinh vật. Hàng năm con người khai thác và sử dụng hàng tỉ tấn than đá, dầu mỏ, khí đốt. Đồng thời cũng thải vào môi trường một khối lượng lớn các chất thải khác nhau như: chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy và xí nghiệp làm cho hàm lượng các loại khí độc hại tăng lên nhanh chóng.

Trước tình hình ô nhiễm đó, chúng ta cần có những biện pháp hợp lí để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong đó, xử lí các chất thải tồn tại trong môi trường là một vấn đề cần được quan tâm.

Hiện nay, nhiều phương pháp nghiên cứu và ứng dụng như: phương pháp sinh học, phương pháp vật lý, hóa lý, thậm chí là các phương pháp hóa học áp dụng các quá trình oxi hóa để xử lí các chất ô nhiễm. Tuy nhiên, lượng chất thải độc hại ngày càng nhiều, càng mới, khó xử lý nên các phương pháp trên chưa đáp ứng kịp. Những công nghệ xử lý cao đã xuất hiện trong thời gian gần đây như: công nghệ lọc màng, công nghệ khử trùng bằng bức xạ tử ngoại, công nghệ khoáng hóa các chất ô nhiễm bằng oxi hoá nâng cao…Trong đó, đáng chú ý là công nghệ xử lý bằng các phương pháp oxi hóa nâng cao sử dụng tác nhân ánh sáng kết hợp với xúc tác bán dẫn.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Tổng quan

Chương II: Dụng cụ và hóa chất

Chương III: Thực nghiệm, kết quả và thảo luận

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Trường ĐHCN Hà Nội                                                       Khóa Luận tốt nghiệp

                MỞ ĐẦU

         

          Đất nước ngày càng phát triển,khoa học kỹ thuật càng tiên tiến thì môi trường càng bị tàn phá nặng nề. Không chỉ tình trạng ô nhiễm nguồn nước mà ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất đang là vấn đề rất được quan tâm và cần giải quyết.

            Hiện nay, ô nhiễm khí quyển là vấn đề thời sự nóng bỏng của cả thế giới chứ không phải riêng của một quốc gia nào. Môi trường khí quyển đang có nhiều biến đổi rõ rệt và có ảnh hưởng xấu đến con người và các sinh vật. Hàng năm con người khai thác và sử dụng hàng tỉ tấn than đỏ, dầu mỏ, khí đốt. Đồng thời cũng thải vào môi trường một khối lượng lớn các chất thải khác nhau như: chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy và xí nghiệp làm cho hàm lượng các loại khí độc hại tăng lên nhanh chóng.      

           Trước tình hình ô nhiễm đó, chúng ta cần có những biện pháp hợp lí để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong đó, xử lí các chất thải tồn tại trong môi trường là một vấn đề cần được quan tâm.

            Hiện nay, nhiều phương pháp nghiên cứu và ứng dụng như: phương pháp sinh học, phương pháp vật lý, húa lý, thậm chí là các phương pháp hóa học áp dụng các quá trình oxi húa để xử lí các chất ô nhiễm. Tuy nhiên, lượng chất thải độc hại ngày càng nhiều, càng mới, khó xử lý nên các phương pháp trên chưa đáp ứng kịp. Những công nghệ xử lý cao đã xuất hiện trong thời gian gần đây như: công nghệ lọc màng, công nghệ khử trùng bằng bức xạ tử ngoại, công nghệ khoáng húa các chất ô nhiễm bằng oxi hoá nõng cao…Trong đó, đáng chú ý là công nghệ xử lý bằng các phương pháp oxi húa nâng cao sử dụng tác nhân ánh sáng kết hợp với xúc tác bán dẫn.

           Một trong số các chất xúc tác bán dẫn phổ biến hiện nay là TiO2, bởi giá thành của nú không cao. Hơn nữa nú lại bền về mặt húa học, được coi là ít độc hại hơn các loại xúc tác cùng loại khác, không sinh mùn hoặc bã thải trong quá trình xử lý…Do những đặc tính ưu việt của TiO2 nên người ta coi đây là loại xúc tác lý tưởng. Tuy nhiên, nú bị hạn chế bởi năng lượng vùng

  Khoa Công nghệ Hóa                                            Nguyễn Thị Huyền An

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 1144
Lượt tải: 5

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng ...

Upload: hellomyxinh

📎 Số trang: 180
👁 Lượt xem: 255
Lượt tải: 9

Nghiên cứu khảo sát chất lượng môi trường ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 257
Lượt tải: 6

Nghiên cứu khảo sát đánh giá sự tác động của ...

Upload: phananhlinh5011

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 213
Lượt tải: 9

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng ...

Upload: sangvoanhcuoc

📎 Số trang: 180
👁 Lượt xem: 121
Lượt tải: 9

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá ...

Upload: ntvn2003

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 440
Lượt tải: 16

Nghiên cứu đặc tính của đại mạch trồng trong ...

Upload: quydon15

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 227
Lượt tải: 3

Chiến lược Marketing của khách sạn Hồng Hà ...

Upload: legiang_hanhphucdonso

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 755
Lượt tải: 16

Nghiên cứu các tính chất của vải nhuộm bằng ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 220
Lượt tải: 9

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong ...

Upload: khucthuydu19821

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 162
Lượt tải: 12

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý, ...

Upload: nhiphung7

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 734
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tác dụng của cao nước Thọ thai ...

Upload: whisky_hd

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 4

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu ...

Upload: angtilox1

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 2439
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường Đất nước ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật càng tiên tiến thì môi trường càng bị tàn phá nặng nề. Không chỉ tình trạng ô nhiễm nguồn nước mà ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất đang là vấn đề rất được quan tâm và cần giải quyết. Hiện docx Đăng bởi
5 stars - 26007 reviews
Thông tin tài liệu 51 trang Đăng bởi: angtilox1 - 26/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường