Tìm tài liệu

Hoan thien quan ly nguon nhan luc o Cong ty Co phan Huong Son

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn

Upload bởi: hoangau_win

Mã tài liệu: 635664

Số trang: 70

Định dạng: doc

Dung lượng file: 532 Kb

Chuyên mục: Quản trị nhân lực

Info

mục lục trang lời mở đầu 4 chương i: lý luận về quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 6 i . nhân lực trong doanh nghiệp 6 1.khái niệm. 6 2. vai trò 6 3. phân loại 6 4. đặc điểm 7 ii. quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8 1. khái niệm quản lý nguồn nhân lực 8 2. vai trò quản lý nguồn nhân lực 9 3. mục tiêu quản lý nguồn nhân lực. 10 iii. nội dung quản lý nguồn nhân lực 11 1. tập trung chiến lược 11 2. kế hoạch, lập kế hoạch 12 3. tuyển dụng nguồn nhân lực 15 4. đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 16 5. đánh giá nguồn nhân lực 18 + định biên 17 + biên chế sản xuất kinh doanh 19 + dự trữ nhân lực 20 + bố trí hợp lý sản xuất 20 + tiêu chuẩn hoá công việc 21...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn
 • Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty ...

Upload: kuti2468

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 362
Lượt tải: 9

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: quantd

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 662
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: asdfasadsfsad

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 786
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: dinhhuyhoang

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 670
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ...

Upload: linhprcinh

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 424
Lượt tải: 20

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ...

Upload: snagit

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 574
Lượt tải: 16

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ...

Upload: hnhuybk

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 443
Lượt tải: 19

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển ...

Upload: rongxanhsec

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 646
Lượt tải: 18

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ...

Upload: thangcubin_2010

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 545
Lượt tải: 17

Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nguồn ...

Upload: vinhna2208

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 331
Lượt tải: 17

Chiến lược hoàn thiện và phát triển quản lý ...

Upload: anhkietan

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 572
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ...

Upload: toainv0983499298

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 385
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty ...

Upload: hoangau_win

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 373
Lượt tải: 9

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị nhân lực
Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn mục lục trang lời mở đầu 4 chương i: lý luận về quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 6 i . nhân lực trong doanh nghiệp 6 1.khái niệm. 6 2. vai trò 6 3. phân loại 6 4. đặc điểm 7 ii. quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8 1. khái niệm quản doc Đăng bởi
5 stars - 635664 reviews
Thông tin tài liệu 70 trang Đăng bởi: hoangau_win - 22/11/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/11/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Hương Sơn