Tìm tài liệu

Nghien cuu benh virus kham lun ngo SCMV tim hieu quy luat phat sinh benh va de xuat bien phap phong tru tai vung Chuong My va Dan Phuong Ha Tay

Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây

Upload bởi: hailv37

Mã tài liệu: 634657

Số trang: 24

Định dạng: doc

Dung lượng file: 399 Kb

Chuyên mục: Bảo vệ thực vật

Info

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài ngô là một trong các cây lương thực quan trọng, góp phần nuôi sống khoảng 1/3 dân số trên thế giới. diện tích trồng ngô trên thế giới năm 2010 đạt khoảng 159,32 triệu ha, năng suất 5,24 tấn/ha và sản lượng đạt 853,03 tấn (fao stas, usad 2011). những nước trồng ngô chính ở trên thế giới là hoa kỳ, trung quốc và brazil. gần đây ngô được phát triển như một loài cây thực phẩm với bắp ngô bao tử làm rau cao cấp. diện tích trồng ngô ở việt nam ngày càng tăng cụ thể: năm 2008 diện tích đạt 1.126.0 ha, sản lượng 4.531.2 tấn/ha và năng suất đạt 4.02 tấn/ha. năm 2009 diện tích tăng 1.170.9 ha, sản lượng 5.031 tấn/ha và năng suất đạt 4.3 tấn/ha. năm 2010 diện tích 1.126.9 ha, sản lượng 4.6 tấn/ha và năng suất đạt 4.09 tấn/ha. (nguồn: cục trồng...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây
 • Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO ...

Upload: phuongle882000

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 264
Lượt tải: 8

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN SÂU MỌT HẠI NGÔ BẢO ...

Upload: phuongdtm2010

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 73
Lượt tải: 8

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh ...

Upload: thanhntsic

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 274
Lượt tải: 2

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn ...

Upload: thanhcongf09

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 212
Lượt tải: 14

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN NHÓM SÂU MIỆNG NHAI ĂN ...

Upload: spycall_3333

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 102
Lượt tải: 11

NGHIÊN CứU KHả NĂNG Sử DụNG CHấT KíCH KHáNG ...

Upload: vymaa

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 1208
Lượt tải: 18

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ nhện gié

Upload: tlkhung

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 734
Lượt tải: 16

Nghiên cứu bệnh học thực vật

Upload: dunglt153

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 837
Lượt tải: 19

Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu ...

Upload: Thanhbbd

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 238
Lượt tải: 2

Nghiên cứu sự phát sinh gây hại của sâu ...

Upload: zhangao1

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 193
Lượt tải: 14

Nghiên cứu khả năng nhân nuôi và sử dụng ...

Upload: hoangpham1409

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 1109
Lượt tải: 23

Nghiên cứu tác dụng diệt ve Ixodidae ký sinh ...

Upload: ph2705

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 485
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm ...

Upload: hailv37

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 224
Lượt tải: 3

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Bảo vệ thực vật
Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài ngô là một trong các cây lương thực quan trọng, góp phần nuôi sống khoảng 1/3 dân số trên thế giới. diện tích trồng ngô trên thế giới năm 2010 đạt khoảng 159,32 triệu ha, năng suất 5,24 tấn/ha và sản lượng đạt doc Đăng bởi
5 stars - 634657 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: hailv37 - 26/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu bệnh virus khảm lùn ngô SCMV tìm hiểu quy luật phát sinh bệnh và đề xuất biện pháp phòng trừ tại vùng Chương Mỹ và Đan Phương Hà Tây