Tìm tài liệu

Chon loc cac dang dot bien o cac quan the dau tuong khi xu ly ethyl methane sunfonate

Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate

Upload bởi: ductuanvdk

Mã tài liệu: 634592

Số trang: 100

Định dạng: doc

Dung lượng file: 3,337 Kb

Chuyên mục: Nông học

Info

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ------------------ lấ quang hoà chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: di truyền và chọn tạo giống mã số: 60 62 05 người hướng dẫn khoa học: pgs.ts. vũ đènh hoà hà nội - 2011 lời cam đoan tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề sử dụng để bảo vệ một học vị nào. tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. tác giả luận văn lê quang hoà lời cảm ơn tôi xin chân thành cảm ơn đến pgs.ts. vũ đỡnh hũa đó tận tình hướng...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate
 • Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và giá trị ...

Upload: nhatrongktcn

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 17

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và giá trị ...

Upload: huule005

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 164
Lượt tải: 2

Ảnh hưởng của xử lý tia gamma đến sinh ...

Upload: caovo1

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 13

Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu ...

Upload: nu_hong_cua_toi2002

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 217
Lượt tải: 2

Phân tích đa dạng trình tự nucleotit các ...

Upload: phamxuanthanh1969

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 791
Lượt tải: 16

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của ...

Upload: valkyriedmc

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 1209
Lượt tải: 16

Tình hình sâu bệnh và khả năng chống đổ của ...

Upload: nikenhn

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 322
Lượt tải: 16

Nghiên cứu sự biến đổi huỳnh quang diệp lục ...

Upload: safeboyhero

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 224
Lượt tải: 12

Nghiên cứu khả năng kết hợp của các dòng và ...

Upload: truongvituan

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 266
Lượt tải: 7

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát ...

Upload: vi_nhungluc_thoangnghe_emcuoi

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 468
Lượt tải: 16

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển ...

Upload: tempo101

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 505
Lượt tải: 16

So sánh một số giống đậu tương mới trong vụ ...

Upload: nhoctit1605

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 403
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể ...

Upload: ductuanvdk

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 165
Lượt tải: 10

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Nông học
Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ------------------ lấ quang hoà chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: di truyền và chọn tạo giống mã doc Đăng bởi
5 stars - 634592 reviews
Thông tin tài liệu 100 trang Đăng bởi: ductuanvdk - 06/09/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/09/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể đậu tương khi xử lý ethyl methane sunfonate