Tìm tài liệu

Phat trien kinh te nong nghiep o tinh Kien Giang

Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang

Upload bởi: longhb90

Mã tài liệu: 43811

Số trang: 105

Định dạng: docx

Dung lượng file: 480 Kb

Chuyên mục: Phát triển nông thôn

Info

Kiên Giang là một tỉnh lớn và cũng là một trong số ít tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện để phát triển nền kinh tế đa dạng với thế mạnh về nông, công, ngư nghiệp và dịch vụ - du lịch. Với chính sách mở cửa, tăng cường hợp tác và giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước, đã tạo đà phát triển và mở rộng ra cơ hội, triển vọng phát triển kinh tế. Nhưng hiện nay lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang phát triển chậm hơn một số tỉnh thành trong cả nước.

Việc sử dụng đất dưới dạng đa canh hóa vẫn còn khó khăn, do quy trình sản xuất và tiêu thụ chưa khép kín.

Đời sống nhân dân vùng nông nghiệp còn nhiều khó khăn, đời sống văn hóa tinh thần, trình độ dân trí, cơ sở y tế, giáo dục còn thấp.

Những hạn chế về các điều kiện tự nhiên, xã hội và những hạn chế do con người tác động vào thiên nhiên không đúng quy luật đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là khu vực nông nghiệp.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và qua những kết quả cũng như kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án cho thấy việc điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học của những thành tựu cũng như tồn tại trong khai thác, sản xuất nông nghiệp, tài nguyên, môi trường của tỉnh Kiên Giang là rất cần thiết, nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, để định hướng quy hoạch và phát triển vùng nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.

chương 1: vai trò của kinh tế nông nghiệp đối với phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh kiên giang

chương 2: thực trạng kinh tế nông nghiệp ở kiên giang những năm qua và một số vấn đề đặt ra cần giải quyết

chương 3: phương hướng, giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh kiên giang

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  MỞ ĐẦU

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Kiên Giang là một tỉnh lớn và cũng là mét trong số Ýt tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện để phát triển nền kinh tế đa dạng với thế mạnh về nông, công, ngư nghiệp và dịch vụ - du lịch. Với chính sách mở cửa, tăng cường hợp tác và giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước, đã tạo đà phát triển và mở rộng ra cơ hội, triển vọng phát triển kinh tế. Nhưng hiện nay lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang phát triển chậm hơn mét sè tỉnh thành trong cả nước. Theo xu hướng phát triển chung việc sử dụng nguồn tài nguyên vốn có của nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Kiên Giang có những vấn đề cần quan tâm là:

  - Diện tích hoang hóa vẫn còn, xu hướng độc canh cây lúa còn thốngtrị, cây công nghiệp ngắn ngày, cây màu đã có trồng thử nhưng chưa phát triển được. Người nông dân còn cân nhắc, lựa chọn giữa mô hình trồng lúa và mô hình thủy sản- rừng, song mô hình nào tối ưu vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng.

  Việc sử dụng đất dưới dạng đa canh hóa vẫn còn khó khăn, do quy trình sản xuất và tiêu thụ chưa khép kín.

  Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã biết tận dụng nguồn nước mưa. Xem đó là một quỹ nước có ý nghĩa chiến lược nhất là đối với vùng ven biển bị xâm nhập mặn như Kiên Giang. Tuy vậy vấn đề thiếu nước ngọt vẫn chưa được giải quyết ở đây. Hệ thống công trình thủy lợi chưa đáp ứng được nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp.

  - Đời sống nhân dân vùng nông nghiệp còn nhiều khó khăn, đời sống văn hóa tinh thần, trình độ dân trí, cơ sở y tế, giáo dục còn thấp.

  - Sản lượng lương thực hàng năm tăng không ổn định, phát triển nông nghiệp toàn diện chưa được quan tâm đúng mức, nhiều tài nguyên tự nhiên bị lãng phí do khai thác chưa hợp lý, nổi bật là nguồn cỏ đồng và rừng tràm.

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang
 • Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển ...

Upload: dominhhung37

📎 Số trang: 137
👁 Lượt xem: 314
Lượt tải: 16

Phát triển kinh tế ngành nông nghiệp

Upload: phuongedu

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 800
Lượt tải: 17

Việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong ...

Upload: deptraianh94

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 454
Lượt tải: 16

Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nông ...

Upload: bigquangnguyen

📎 Số trang: 216
👁 Lượt xem: 430
Lượt tải: 16

Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển ...

Upload: bigzoe85

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 306
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ...

Upload: daiduong8188

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 406
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ...

Upload: yeuem198700

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 258
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ...

Upload: halainam

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Phát triển kinh tế nông thôn trong sự nghiệp ...

Upload: quocdanmbcds

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 468
Lượt tải: 16

Thực trạng và những giải pháp trong việc ...

Upload: bui_nam42

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 705
Lượt tải: 17

Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển ...

Upload: h17863

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 381
Lượt tải: 16

Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển ...

Upload: athich_ay

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 844
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên ...

Upload: longhb90

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 888
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Phát triển nông thôn
Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang Kiên Giang là một tỉnh lớn và cũng là một trong số ít tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện để phát triển nền kinh tế đa dạng với thế mạnh về nông, công, ngư nghiệp và dịch vụ - du lịch. Với chính sách mở cửa, tăng cường hợp tác và giao lưu docx Đăng bởi
5 stars - 43811 reviews
Thông tin tài liệu 105 trang Đăng bởi: longhb90 - 29/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang