Tìm tài liệu

Bien phap phat trien doi ngu giao vien cac truong mam non ngoai cong lap tinh Son La

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La

Upload bởi: quoctan91

Mã tài liệu: 130870

Số trang: 124

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

Thế kỷ XXI, con người được coi là vị trí trung tâm, là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định mục tiêu của sự phát triển xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã thực sự quan tâm đến nguồn lực con người, xem nguồn lực con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Từ quan điểm đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa VIII đã khẳng định: "Thực sự coi Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế-xã hội" [Ban; 29].

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh: "Phát triển Giao dục và Đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người-yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" [Đại 3 ;108].

Trong sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) đội ngũ giáo viên (ĐNGV) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này được khẳng định rất rõ trong Điều 14, Luật giáo dục: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục” [tr13]. Chất lượng ĐNGV phản ánh trực tiếp chất lượng của giáo dục. Có thể nói rằng đội ngũ nhà giáo là lực lượng quyết định đến sự thành công của ngành giáo dục, do đó, chiến lược phát triển GD 2001 - 2010 của Bộ GD&ĐT đã chú trọng: “Phát triển đội ngũ nhà giáo một trong những nhiệm vụ hết sức cấp thiết của ngành giáo dục - đào tạo nói chung và của từng cấp học, bậc học nói riêng. Trong đó ĐNGV mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân; ĐNGV mầm non có nhiệm vụ thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 - 72 tháng tuổi, tạo tiền đề vững chắc cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Mặt khác, việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non (GDMN) là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của toàn dân và xã hội. Lứa tuổi mầm non có vị trí rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học dưới góc độ sinh lý, tâm vận động, tâm lý xã hội... đã khẳng định sự phát triển của trẻ từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Những kết quả nghiên cứu về sự phát triển đặc biệt của não bộ trong những năm đầu tiên của cuộc đời, những nghiên cứu về ảnh hưởng và ích lợi của các dịch vụ GDMN có chất lượng đã khiến các Chính phủ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ngày càng quan tâm phát triển GDMN.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Lí luận chung về biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập

Chương 2: Thực trạng biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của các trường mầm non ngoài công lập tỉnh sơn la

Chương 3: Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập tỉnh sơn la

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La
 • Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: phongtin_phongtin

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1805
Lượt tải: 25

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: sigiao77

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: cpchuyen

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: kebanchua

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: virgopearl3078

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1206
Lượt tải: 24

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: lucthaimy2010

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: thanhtoantran071084

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 1213
Lượt tải: 17

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: nguyenqhieu10

📎 Số trang: 148
👁 Lượt xem: 969
Lượt tải: 18

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non

Upload: hoanghoa_nhh

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 1145
Lượt tải: 19

Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động ...

Upload: haituyetdv

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 1310
Lượt tải: 18

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ ...

Upload: abantincay

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 33269
Lượt tải: 286

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non ...

Upload: allstreetvn

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 2880
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: quoctan91

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 1077
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La Thế kỷ XXI, con người được coi là vị trí trung tâm, là nguồn lực vô tận, là nhân tố quyết định mục tiêu của sự phát triển xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã thực sự quan tâm đến nguồn lực con người, xem nguồn lực con người là nhân tố quyết định sự phát docx Đăng bởi
5 stars - 130870 reviews
Thông tin tài liệu 124 trang Đăng bởi: quoctan91 - 10/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La