Tìm tài liệu

Bien phap quan ly hoat dong tu hoc cua sinh vien Khoa Tieu hoc Mam non truong Cao dang Son La 1

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1

Upload bởi: nguyenqhieu10

Mã tài liệu: 131563

Số trang: 148

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

1.1. Vấn đề đổi mới quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo thực chất là “Lấy người học làm trung tâm”, “lấy tự học, tự đào tạo làm trọng tâm”, “lấy tự học làm cốt”. [36, tr 26]. Bởi vì, mọi cố gắng của thầy chỉ đem lại kết quả khi trò phải tự thân vận động, tích cực chủ động tiếp thu tri thức. Khâu học trên lớp chỉ là điều kiện cần để học sinh lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng, còn muốn biến tri thức mà thầy truyền thụ trở thành tri thức của mỗi cá nhân thì phải do khâu tự học mà có. Để làm tốt vai trò chủ động, sáng tạo trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, đòi hỏi người học phải có thời gian tự học, tự nghiên cứu một cách khoa học mới có thể biến những tri thức mà người thày truyền thụ trở thành của mình. Chính vì vậy, Bác Hồ đ• nói: “ Về cách học, phải lấy tự học làm cốt ”.

1.2. Đ• từ lâu Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục và Đào tạo đ• có nhiều chỉ thị, Nghị quyết đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục như:

Nghị quyết TW 2 (khoá VIII) đ• nêu: "Đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu. Phát triển mạnh mẽ phong trào tự học tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên"[9, tr 41].Chỉ thị 15/1999/CT-BGD&ĐT đề cập nhiệm vụ :"Đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập,.... Các giảng viên coi trọng hướng dẫn học sinh - sinh viên tự học..."[4, tr 1- 2].Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư TW Đảng về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đ• đề cập đến nhiệm vụ: "Đặc biệt đổi mới mạnh mẽ và cơ bản phương pháp giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết ít khuyến khích tư duy sáng tạo, bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo cho người học đặc biệt cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học"...[8, tr 3]

1.3. Gần đây nhất, trường Cao đẳng Sơn La liên tục mở các buổi hội thảo về Đào tạo tín chỉ cho sinh viên (SV) và hướng tới việc thực hiện mục tiêu đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong những năm học tới. Vì vậy, vấn đề tự học của sinh viên cũng được nhà trường hết sức quan tâm và coi đây là một vấn đề cần phải có những giải pháp cụ thể để đảm bảo cho quá trình đào tạo của trường nói chung và Khoa Tiểu học- Mầm non nói riêng.

Trải qua 4 khoá đào tạo giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non có trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sơn La, chúng tôi thấy: Khoa TH - MN đ• có nhiều cố gắng trong việc quản lý mục tiêu, nội dung đào tạo, quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của SV; quản lý chất lượng đào tạo, quản lý việc kiểm tra, đánh giá.... đ• và đang cải tiến phương pháp giảng dạy, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo. Tuy nhiên, kết qủa học tập của sinh viên còn thấp, hoạt động học của SV còn nhiều hạn chế. Sinh viên chưa có động cơ mục đích học tập rõ ràng, chưa tự giác học tập, đại đa số mới chỉ học để đối phó với thi cử, sinh viên chưa biết lựa chọn và sử dụng hợp lý phương pháp cũng như hình thức tự học.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động tự học của sinh viên

Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non trường Cao đẳng Sơn La

Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non trường Cao đẳng Sơn La

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1
 • Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: thanhtoantran071084

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 1213
Lượt tải: 17

Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động ...

Upload: haituyetdv

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 1311
Lượt tải: 18

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: phongtin_phongtin

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1805
Lượt tải: 25

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: sigiao77

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: cpchuyen

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: kebanchua

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: virgopearl3078

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1206
Lượt tải: 24

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: lucthaimy2010

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: quoctan91

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 1077
Lượt tải: 17

Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán ...

Upload: molaliza

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 30082
Lượt tải: 81

Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả ...

Upload: dieugianditrendoi

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 17000
Lượt tải: 54

Lập kế hoạch điều khiển hoạt động trong ngày ...

Upload: bupbe1234

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 3435
Lượt tải: 20

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: nguyenqhieu10

📎 Số trang: 148
👁 Lượt xem: 970
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1 1.1. Vấn đề đổi mới quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo thực chất là “Lấy người học làm trung tâm”, “lấy tự học, tự đào tạo làm trọng tâm”, “lấy tự học làm cốt”. [36, tr 26]. Bởi vì, mọi cố gắng của thầy chỉ đem lại kết docx Đăng bởi
5 stars - 131563 reviews
Thông tin tài liệu 148 trang Đăng bởi: nguyenqhieu10 - 23/02/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/02/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Mầm non trường Cao đẳng Sơn La 1