Tìm tài liệu

To chuc cac hoat dong hoc tap kham pha nham kich thich tinh tich cuc, tu giac, chu dong, sang tao o hoc sinh trong bai “ Huong dong” sinh hoc 11 ban KHTN

Info

Thế kỉ XXI là thế kỉ của sự bùng nổ thông tin, với tốc độ phát triển như vũ b•o của khoa học và công nghệ, tri thức trở thành quyền lực và chìa khoá vạn năng; Là thế kỉ có nền sản xuất phát triển mà máy móc thay thế cho con người để làm các công việc nặng nhọc. Con người chuyển sang một vị trí mới, chủ yếu thực hiện những công việc đòi hỏi trí tuệ sáng tạo.

Điều 24.2 của luật giáo dục (ban hành ngày 2/8/1998) đ• ghi: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.” [22 –Tr19].

Trong thực tế hiện nay, với sự phát triển như vũ b•o của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin thì kiểu dạy học truyền thống nhằm cung cấp thông tin cho học sinh trở nên quá lạc hậu không còn phù hợp nữa. Đến nay nền giáo dục nước ta đ• đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học. Từ phương pháp dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm , nhằm phát triển ở học sinh năng lực độc lập suy nghĩ và giải quyết các vấn đề, trong đó chú trọng cho học sinh khả năng tự khám phá ra các kiến thức mới và vận dụng kiến thức đó và cuộc sống.

Một trong những vấn đề cốt lõi của phương pháp dạy học hiện nay là phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dung kiến thức vào thực tiễn, hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động, gây tình cảm với môn sinh học, tạo hứng thú học môn sinh, say sưa đi vào tự học, tự nghiên cứu, ...

Kết cấu đề tài:

Phần I. Cơ sở lí luận

Phần II. Phân tích nội dung và đề xuất các biện pháp chức cỏc hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tổ chức cỏc hoạt động học tập khám phá nhm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng to hc sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN

  PhÇnI. CƠ SỞ LÍ LUẬN.

  1.     Lí do chọn đề tài.

         Thế kỉ XXI là thế kỉ của sự bùng nổ thông tin, với tèc độ phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, tri thức trở thành quyền lực và chìa khoá vạn năng; Là thế kỉ có nền sản xuất phát triển mà máy móc thay thế cho con người để làm các công việc nặng nhọc. Con người chuyển sang mét vị trí mới, chủ yếu thực hiện những công việc đòi hỏi trí tuệ sáng tạo.

         Điều 24. 2 của luật giáo dục (ban hành ngày 2/8/1998) đã ghi: “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. ” [22 –Tr19].

       Trong thực tế hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin thì kiểu dạy học truyền thống nhằm cung cấp thông tin cho học sinh trở nên quá lạc hậu không còn phù hợp nữa. Đến nay nền giáo dục nước ta đã đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học. Từ phương pháp dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm , nhằm phát triển ở học sinh năng lực độc lập suy nghĩ và giải quyết các vấn đề, trong đó chú trọng cho học sinh khả năng tự khám phá ra các kiến thức mới và vận dụng kiến thức đó và cuộc sống.

         Mét trong những vấn đề cốt lõi của phương pháp dạy học hiện nay là phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dung kiến thức vào thực tiễn, hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động, gây tình cảm với môn sinh học, tạo hứng thú học môn sinh, say sưa đi vào tự học, tự nghiên cứu, ...

         Như vậy, việc tổ chức các hoạt động học tập khám phá sẽ phát huy được tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dung kiến thức vào thực tiễn, hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động, ...

  2. Khái niệm hoạt động khám phá trong học tập.

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN
 • Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO HỌC ...

Upload: phamthihoa20121993@gmail.com

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 166
Lượt tải: 4

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: Wingchunvnese

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 941
Lượt tải: 16

Biện pháp hướng dẫn học sinh tự học SGK qua ...

Upload: thehc79

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 1565
Lượt tải: 17

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: lineangel

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 676
Lượt tải: 19

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: nhocdiep86

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 659
Lượt tải: 16

Xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử chương ...

Upload: bangcai94

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 678
Lượt tải: 16

Vận dụng tiếp cận hằng số sinh học trong dạy ...

Upload: trungsb2005

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 850
Lượt tải: 16

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Upload: Xlighl

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 1634
Lượt tải: 16

sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần ...

Upload: yaproho

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 2010
Lượt tải: 22

Sử dụng phương pháp Graph để dạy học phần di ...

Upload: Diepnaga

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1086
Lượt tải: 16

Giáo trình sinh lý người và động vật

Upload: lily_nhientho@yahoo.com.vn

📎 Số trang: 138
👁 Lượt xem: 212
Lượt tải: 2

Điều tra thành phần sự đa dạng sinh học của ...

Upload: anhtuan_yzk

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 155
Lượt tải: 7

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm ...

Upload: incomviet

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 1578
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Sư phạm sinh học
Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN Thế kỉ XXI là thế kỉ của sự bùng nổ thông tin, với tốc độ phát triển như vũ b•o của khoa học và công nghệ, tri thức trở thành quyền lực và chìa khoá vạn năng; Là thế kỉ có nền sản xuất phát triển mà máy móc thay thế cho con người để làm các công docx Đăng bởi
5 stars - 88099 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: incomviet - 12/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 12/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổ chức các hoạt động học tập khám phá nhằm kích thích tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ở học sinh trong bài “ Hướng động” sinh học 11 ban KHTN