Tìm tài liệu

Dinh huong gia tri nghe nghiep trong du dinh chon nghe cua hoc sinh THPT Yen Vien

Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên

Upload bởi: satthu_codon887

Mã tài liệu: 131131

Số trang: 243

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Tâm lý giáo dục

Info

Sau khi tốt nghiệp THPT thanh niên học sinh thường có mong muốn được vào các trường Cao đẳng, Đại học để có một nghề nghiệp nhất định. Song sự hiểu biết của các em về nghề nghiệp mà các em chọn cũng như những yêu cầu của nghề đó, những khẳ năng của bản thân để đáp ứng với yêu cầu đối với nghề nghiệp còn rất hạn chế. Nhiều em còn lúng túng chưa định hướng được tương lai cho cuộc sống của bản thân, vì vậy khi chọn nghề thường theo cảm tính không có sự cân nhắc, suy xét. Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hoạt động nghề nghiệp của các em . Vì, nếu mỗi cá nhân có một nhận thức và thái độ đúng đắn về nghề và giá trị của nghề sẽ chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, phù hợp với khẳ năng, năng lực, hứng thú và nguyện vọng, sẽ tạo ra một động lực thúc đẩy cá nhân tích cực say mê tham gia vào các hoạt động xã hội từ đó cá nhân sẽ có điều kiện để phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Ngược lại, nếu cá nhân nhận thức không đúng về nghề và giá trị của nghề sẽ dẫn tới việc chọn nghề không phù hợp với nguyện vọng, năng lực, hứng thú … từ đó cá nhân sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc dẫn đến mệt mỏi, chán nản, làm hạn chế mọi hoạt động của cá nhân trong công tác xã hội do đó hiệu quả công việc sẽ không cao.

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi đã mạnh dạn tiến hành nghiên cứu " Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên ".

Kết cấu đề tài:

Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài

Chương II: Phương pháp và tiến trình nghiên cứu

Chương III: Kết quả nghiên cứu

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên
 • Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Biện pháp giáo dục định hướng giá trị nghề ...

Upload: huongnguyen131

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 671
Lượt tải: 18

Biện pháp giáo dục định hướng giá trị nghề ...

Upload: thangtd366

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 496
Lượt tải: 18

Định hướng giá trị của thanh niên sinh viên ...

Upload: kfc123321

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 2433
Lượt tải: 24

Tìm hiểu định hướng giá trị chất lượng cuộc ...

Upload: vietcuonggold

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 550
Lượt tải: 17

Nghiên cứu định hướng giá trị của học sinh ...

Upload: frienddhx

📎 Số trang: 118
👁 Lượt xem: 796
Lượt tải: 17

Niềm tin, lý tưởng và định hướng giá trị của ...

Upload: conduongemtam

📎 Số trang: 196
👁 Lượt xem: 1357
Lượt tải: 17

Thực trạng nhu cầu chăm sóc giáo dục SKSS ...

Upload: tranvanhong27

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 1244
Lượt tải: 19

Thực trạng nhu cầu chăm sóc giáo dục SKSS ...

Upload: stockspecial

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 545
Lượt tải: 17

Biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho ...

Upload: tanhbom

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 1556
Lượt tải: 26

Những biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề ...

Upload: lqvinh75

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 897
Lượt tải: 20

Một số khó khăn tâm lý trong hoạt động rèn ...

Upload: ruouduty

📎 Số trang: 1
👁 Lượt xem: 540
Lượt tải: 20

Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy ...

Upload: hungtta

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định ...

Upload: satthu_codon887

📎 Số trang: 243
👁 Lượt xem: 878
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Tâm lý giáo dục
Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên Sau khi tốt nghiệp THPT thanh niên học sinh thường có mong muốn được vào các trường Cao đẳng, Đại học để có một nghề nghiệp nhất định. Song sự hiểu biết của các em về nghề nghiệp mà các em chọn cũng như những yêu cầu của nghề đó, những khẳ năng của docx Đăng bởi
5 stars - 131131 reviews
Thông tin tài liệu 243 trang Đăng bởi: satthu_codon887 - 22/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Định hướng giá trị nghề nghiệp trong dự định chọn nghề của học sinh THPT Yên Viên