Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh Sơn La 1

Mã tài liệu: 131004 Số trang: 117 Định dạng: docx

Mô tả

1.1. Trong sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) đội ngũ giáo viên (ĐNGV) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này được khẳng định rất rõ trong Điều 14, Luật giáo dục: “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục” [tr13]. Chất lượng ĐNGV phản ánh trực tiếp chất lượng của giáo dục. Có thể nói rằng đội ngũ nhà giáo là lực lượng quyết định đến sự thành công của ngành giáo dục, do đó, chiến lược phát triển GD 2001 - 2010 của Bộ GD&ĐT đã chú trọng: “Phát triển đội ngũ nhà giáo một trong những nhiệm vụ hết sức cấp thiết của ngành giáo dục - đào tạo nói chung và của từng cấp học, bậc học nói riêng. Trong đó ĐNGV mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân; ĐNGV mầm non có nhiệm vụ thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 - 72 tháng tuổi, tạo tiền đề vững chắc cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Mặt khác, việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non (GDMN) là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của toàn dân và xã hội. Lứa tuổi mầm non có vị trí rất quan trọng trong suốt quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học dưới góc độ sinh lý, tâm vận động, tâm lý xã hội... đã khẳng định sự phát triển của trẻ từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Những kết quả nghiên cứu về sự phát triển đặc biệt của não bộ trong những năm đầu tiên của cuộc đời, những nghiên cứu về ảnh hưởng và ích lợi của các dịch vụ GDMN có chất lượng đã khiến các Chính phủ ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam ngày càng quan tâm phát triển GDMN.

nội dung chủ yếu:

chương 1

lí luận chung về biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh sơn la

chương 2

thực trạng biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh sơn la

chương 3

một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập tỉnh sơn la

Xem thêm

Mã tài liệu 131004

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây