Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ Mầm non

Mã tài liệu: 130748 Số trang: 29 Định dạng: docx

Mô tả

Trong xu thế hội nhập và phát triển trên toàn thế giới, đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa. Vấn đề đào tạo ra những con người mới cho thời đại được đặt lên hàng đầu. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến việc đổi mới giáo dục để đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Đổi mới giáo dục phải được đặt trong bối cảnh chung của quá trình đổi mới của cách mạng Việt Nam. Đổi mới giáo dục được thể hiện ở nhận thức về vai trò của giáo dục mà Đảng ta đã chỉ ra, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, được nhận thức như một đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Giáo dục mầm non là giai đoạn đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có dấu ấn quan trọng trong quá trình “phát triển Người” lâu dài của trẻ, đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người.

Là khâu đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục mầm non đã, đang và sẽ tiếp tục có những đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Những nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu cũng được ngành học Mầm non vạch ra cụ thể. Một trong rất nhiều những nhiệm vụ quan trong đó là giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của Giáo dục mầm non. Hành vi văn hóa vừa mang ý thức đạo đức bên trong vừa thể hiện mặt thẩm mĩ bên ngoài, nên không thể là hành vi bẩm sinh, tự nhiên mà có mà phải trải qua một quá trình giáo dục và rèn luyện lâu dài. Sự hình thành hành vi văn hóa ở mỗi người cần phải bắt đầu từ lúc còn bé, bởi lẽ “Bé không vin cả gẫy cành” như ông bà xưa đã đúc kết.

Kết cấu đề tài:

A. Thu hoạch về nội dung chuyên đề

B. Thu hoạch về phương pháp học và nghiên cứu

C. Thu hoạch về thực tế khảo sát mức độ hình thành một loại HVVH của trẻ

D. Thu hoạch về dịch tài liệu nước ngoài

Xem thêm

Mã tài liệu 130748

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây