Giáo dục mầm non

Mã tài liệu: 116774 Số trang: 32 Định dạng: docx

Mô tả

Như chúng ta đ• biết: Trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Đảng, của nhà nước, các đoàn thể, mọi gia đình và mọi công dân. Giáo dục mầm non là 1 lĩnh vực có tính x• hội hoá rộng r•i, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Mục tiêu của giáo dục mầm non là nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trước 6 tuổi, tạo cơ sở để trẻ phát triển toàn diện.

“Giáo dục mầm non là một bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm nuôi dưỡng và giáo dục một cách toàn diện trẻ em trong độ tuổi, tạo cho các cháu những mầm mống về phẩm chất và năng lực của con người trong thời đại hiện nay, chuẩn bị tốt cho các cháu vào trường phổ thông”.

Trích: Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non (Ban hành kèm theo quyết định số 1115/GDMN ngày 07 tháng 11 năm 2001).

Cùng với xu thế chung của thời đại, ngành giáo dục và đào tạo của nước ta đang tích cực đổi mới, chuyển mình sao cho phù hợp với xu thế phát triển của đất nước cũng như xu thế toàn cầu hoá.

Muốn đổi mới chúng ta phải làm sao cho tất cả mọi người, từ người giáo dục đến người được giáo dục đều thấm nhuần tư tưởng: Việc học là phải thường xuyên, học suốt đời. Việc học phải đạt 4 mục tiêu chung. Học để biết, học để làm người (phát triển toàn diện), học để cùng chung sống với nhau (biết cách thích nghi, dễ dàng giao tiếp, biết cách giải quyết các xung đột, mâu thuẫn, hoà đồng với mọi người…).

Bậc học giáo dục mầm non là nấc thang đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân. Những người làm công tác giáo dục mầm non lại càng phải thấm nhuần tư tưởng trên.

Ông bà ta đ• dạy:

“Uốn cây từ thuở còn non

Dạy con từ thuở con còn ngây thơ”

Giáo dục mầm non cần đặt những viên gạch đầu tiên trong việc giáo dục những con người ham học hỏi, luôn có nhu cầu nhận thức, năng động, mạnh dạn, tự tin và sáng tạo…

Xem thêm

Mã tài liệu 116774

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây