Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở công ty cổ phần Phú Thành

Mã tài liệu: 20499 Số trang: 54 Định dạng: docx

Mô tả

Thực tiễn cho thấy sự phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác nhau nhưng chủ yếu nhất là vẫn phụ thuộc vào con người. Quản lý nguồn nhân lực là tạo ra bộ mặt văn hóa của tổ chức, tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi hay căng thẳng u ám của tổ chức đó. Chính bầu không khí sinh hoạt này là yếu tố gần như quyết định đến sự thành công của tổ chức. Vậy nên, quản lý nguồn nhân lực là chức năng

quản lý đóng vai trò quan trọng nhất trong tổ chức, và không có hoạt động nào của tổ chức có hiệu quả nếu thiếu đi công tác quản lý nguồn nhân lực.

Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Phú Thành, với kiến thức chuyên nghành quản lý kinh tế em lựa chọn đề tài chuyên đề: “Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở công ty cổ phần Phú Thành”. Nội dung cua bài bao gồm:

CHƯƠNG I:Cơ sở lý luận về công tác quản lý nguồn nhân lực

CHƯƠNG II: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần phú thành

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại cổ phần công ty phú thành

Xem thêm

Mã tài liệu 20499

Thanh toán qua MyAladdinz hoàn tiền 80% và cơ hội kiếm tiền affiliate
MyAladdinz là một ứng dụng cung cấp một nền tảng cho các chủ gian hàng và Khách hàng để đổi lấy các sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem. Mỗi khi bạn chi tiêu 1 khoản tiền nào đó cho một món hàng hay dịch vụ thì bạn sẽ nhận lại về 80% giá trị khoản tiêu đó.

Danh sách sản phẩm xem gần đây